Frakt

Transport av farligt gods

Vid transport av farligt gods ska chaufförerna alltid vända sig till vår personal i check-in. Föranmälan innebär snabbare hantering i hamn.

Kontakt vid föranmälan av farligt gods:

Helsingborg
+46 42 18 60 20
adr.helsingborg@forseaferries.com

Helsingör
+45 88 71 19 12
adr.helsingor@forseaferries.com

Klicka på knappen "Formulär farligt gods" för att öppna ett formulär för bokning av farligt gods. Efter formuläret fyllts i ska det mailas till antingen Helsingborg eller Helsingör.

Nya regler avseende LQ farligt gods

Framöver är det nya regler som gäller avseende överfarter av transporter med LQ farligt gods hos ForSea Ferries. Det är inte längre ett krav på att skriftlig dokumentation av LQ farligt gods ska uppvisas vid incheckning i hamnarna. Chauffören måste dock uppge om lasten innehåller LQ farligt gods.

Information som ska uppges är: 
FG klass
UN-nr
Mängd

Detta är tillräckligt med information. Chauffören måste även underteckna vårt formulär avsett för detta, och det ska också bekräftas att godset är packat enligt gällande föreskrifter.
Fordonet ska vara försett med orange farligt gods-skyltar både fram och bak.