Frågor kan ställas till CEO Kristian Durhuus på telefon +46 (0) 42 18 60 00 eller via presscontact@forseaferries.com.