TrA.Subject

TrA.Announcement

Den blå vägen är också den grönaste”, för ForSea är hållbarhetsarbetet av största vikt. Ambitionen är att sätta ett så lågt avtryck på moder jord som möjligt är central. För drygt två år sedan introducerades batteridrift med grön el på färjorna, rederiet var först ut i Sverige och Danmark att enbart servera ASC- och MSC-märkt fisk och skaldjur, Seabins installerades i hamnarna i både Helsingborg och Helsingör och nu kan man stoltsera med en KRAV-märkt restaurang.

ForSea fortsätter sin långsiktiga resa mot en hållbarare verksamhet. Det är ett arbete som spänner över såväl drift, energibesparingar och avfallshantering som socialt ansvarstagande och nu certifierade råvaror.

KRAV ger de certifierade företagen ett ramverk att arbeta utifrån. Det är en standard som utöver det ekologiska tänket ser brett på hållbarhet och inkluderar aspekter såsom energiförbrukning, engångsmaterial, användningen utav kemiska produkter, synen på djurhållning och sociala förhållanden för att nämna några. Dessutom ställs det krav på företagen att dessa ständigt ska arbeta för att utöka antalet certifierade produkter.

Det fina med KRAV-märkningen är att den ser till hållbarhet ur ett bredare perspektiv och att den även kräver ständig förbättring. För varje år måste vi utöka sortimentet av certifierade produkter till dess man når 25% av det totalt inköpta värdet. På så vis är certifieringen ett verktyg som hela tiden hjälper oss att förbättra oss.” Anna Prytz Head of Sustainability hos ForSea .

Numera är alltså även restaurangen på Aurora KRAV-certifierad vilket ytterligare förstärker den hållbara resa som ForSea beslutat sig för att genomföra.
Certifieringen skickar en tydlig signal till våra gäster om att hållbarhet är av största vikt för oss och att vi lovar leva upp till den standard som KRAV ställer. Vår hållbara resa tar vi på yttersta allvar.” Alexander Gerencser, Head of Food & Beverage

Vad innebär KRAV-märkning?
KRAV-märkt mat är den mest hållbara. Den är ekologiskt producerad, utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och utan konstgödsel. Dessutom bidrar KRAV-märkt mat till:
• biologisk mångfald
• minskad klimatpåverkan
• god djurvälfärd
• skydd för miljö och hälsa
• bättre arbetsvillkor för anställda
Källa
Vid frågor, kontakta presscontact@forseaferries.com