TrA.Subject

TrA.Announcement

Affärsområden

Verksamheten ForSea är indelad i fyra affärsområden: Travel, Freight, Food & Beverage och Retail. Många avgångar, hög tillförlitlighet och möjligheten att få en paus ombord på fem moderna färjor uppskattas av alla kundgrupper.

Travel

De största kundgrupperna för ForSea utgörs av bilar, bussar och gående passagerare. Linjen används dagligen av pendlare som bor och arbetar på ömse sidor om Öresund, turister och boende på båda sidor av sundet som äter, shoppar, fikar, festar och Turar ombord.

Under 2015 åkte 7,1 miljoner passagerare och 1,3 miljoner bilar sträckan och mer än var tionde bil använde sig av AutoBizz Smart-lösningen.

Freight

Åkerier och lastbilschaufförer använder dagligen överfarten som Öresundsregionens flytande bro. Det finns alltid en avgång som passar och pausen på färjan sparar både restid och kortar körsträckan. Faciliteterna ombord är öppna dygnet runt och det finns en Truckers Lounge på alla färjor.

452 000 lastbilar korsade Öresund med ForSea 2017.

Food & Beverage

På alla färjor kan passagerarna njuta av nylagade, enklare rätter i FoodXpress och nybryggt kvalitetskaffe i Café Ristretto. Ombord på Aurora finns även restaurang Waves som erbjuder lunch, à la carte och varierande events. Möjligheten att njuta av mat, dryck och shoppa ombord har skapat begreppet ”Tura”. Begreppet används när man åker med färjan fram och tillbaka, utan att gå av på andra sidan Öresund, och har en stark lokal förankring.

Retail

ShopXpress finns på alla färjor och har öppet dygnet runt.  I shoppen finns ett brett urval av varor till bra priser, som är upp till 50% lägre än i land. Här finns drycker, godis, kosmetika och parfym av kända varumärken. Utbudet i butikerna på de olika färjorna presenteras på vår shoppingsida.

Butikerna ombord är uppskattade både av turister och boende i närområdet. Shopping ombord och i butikerna på andra sidan Öresund är populära utflyktsmål.

Ledning

Kristian Durhuus – CEO, Jens Ole Hansen – COO, Kenneth Andersson – CFO, Åsa Linde Tornée - Head of HR, Peter Kesting - Head of Freight, Jan Bagger - Head of Safety & Environment, Andreas Krohn – Head of IT

Ägande

MOLSLINJEN

Sedan starten av 2023 är ForSea en del av MOLSLINJEN, som ägs av EQT. ForSea har därmed startat resan mot något större.

Supplier Code of Conduct (CoC)

Denna Supplier Code of Conduct (CoC) anger de minimikrav som ForSea (och dess koncernbolag) ställer på sina Leverantörer vid leveranser till ForSea, utöver de lagar och bestämmelser som reglerar Leverantörens verksamhet. Denna CoC gäller för alla våra avtal mellan Leverantören och ForSea.

Visselblåsarkanal

ForSea strävar efter ett transparent företagsklimat och en hög affärsetisk nivå.

Vår visselblåsartjänst erbjuder en möjlighet att konfidentiellt kommunicera misstankar om oegentligheter för såväl interna som extern personer. Tjänsten är viktig för att minska risker och för att upprätthålla förtroendet för vår verksamhet, genom att vi kan upptäcka och åtgärna misstänkta oegentligheter i ett tidigt skede. Det kan tex handla om bokföring, intern bokföringskontroll, revision, bekämpande av mutor, brottslighet inom bank- och finansväsen, eller andra allvarliga oegentligheter som rör bolagets eller koncernens vitala intressen eller enskildas liv och hälsa, som till exempel allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på arbetsplatsen och mycket allvarliga former av diskriminering och trakasserier.”

Visselblåsarmeddelanden kan lämnas öppet eller anonymt. Vi uppmuntrar en person som delger sin misstanke att vara öppen med sin identitet.