TrA.Subject

TrA.Announcement

Vi seglar enligt tidtabell

Tidtabell för frakt med lastbil:
Extra turer genomförs utanför ordinarie tidtabell som endast tar frakt. För frakt med lastbil innebär det här en möjlighet till överfart på linje Helsingborg-Helsingör/Helsingör-Helsingborg ungefär var 20:e minut, dagtid mån-fre. Se extra avgångar för frakt.

Överfarten tar cirka 20 minuter

Från Helsingborg Måndag 5 juni 2023

  • 22:10Aurora
  • 22:40Tycho Brahe
  • 23:10Aurora
  • 23:40Tycho Brahe