Som medlem i Pendlarklubben kan du köpa våra förmånliga pendlarkort för landgång eller bil.

Medlemskap

En anmälan för medlemskap ska fyllas i och lämnas till vår biljettförsäljning eller check in. Ladda ner anmälan till pendlarklubben här!

1. Personbilspendlare

För medlemmar i Pendlarklubben finns ett pendlarkort för personbil med 50 enkelresor och 2 månaders giltighet för SEK 5.403:- från den 14/1 2019. Kravet för medlemskap är att du köper minst 2 st 50-turskort per kalenderår. Därefter har du utöver pendlarkortet rätt att köpa max 3 st 10-turskort med 19% rabatt.

2. MC Pendlare

För er som pendlar med MC finns ett pendlarkort med 50 enkelresor med en giltighet på 2 månader, SEK 3.877:-. Kortet kan endast köpas av medlem i pendlarklubben.

3. Landgångspendlare - ForSea 

För landgångspendlare finns laddningsbart pendlarkort med 46 enkelresor med 1 månads giltighet för SEK 675:-. Kortet kan endast köpas av medlem i pendlarklubben.

4. Landgångspendlare – Skånetrafiken/DSB

Du som köper pendlarkort via Skånetrafiken/DSB kan även teckna medlemskap i Pendlarklubben. Fyll i en anmälan i biljettförsäljningen i Helsingborg. Visa ditt pendlarkort i biljettförsäljningen vid anmälan till Pendlarklubben. 

Fördelar för dig som pendlar med bil

 • Egen fil på kajen. 
 • Alltid prioriterad status med garanterad plats ombord vid incheckning senast 5 minuter före avgång. 
 • Snabb och smidig incheckning via vår automatcheck-in. 
 • Nyhetsmail med information, inspiration och erbjudanden 
 • SMS - trafikinfo vid trafikstörning 
 • Erbjudanden ombord

Fördelar för dig som pendlar gående

 • Snabb och smidig incheckning via vår automatcheck-in. 
 • Cykel ingår utan extra kostnad.
 • Nyhetsmail med information, inspiration och erbjudanden 
 • SMS - trafikinfo vid trafikstörning 
 • Erbjudanden ombord

Erbjudanden ombord

Food Xpress/Loyaltylounge
20% rabatt på ord priser (ej sprit, tobak, tidningar).
Kaffe 13:-

Ristretton
20% rabatt på ord.priser (ej sprit, tobak, tidningar)

Waves Bar på Aurora
20% rabatt i baren (16.00-18.00) på ord priser (ej tobak)

Shoppen ombord
20% rabatt på all konfektyr (gäller ord priser)

Vid rabatterade köp ombord uppvisas Medlemskort tillsammans med giltigt pendlarkort. Kvitto ska kunna uppvisas på begäran. 

Regler för Pendlarklubben

• Bilpendlare måste vara medlem i vår pendlarklubb för att få köpa 50-turs/10-turskort till specialpris. 

• Skånetrafikens pendlare med Skånetrafiken/DSB First månadskort erhåller mot uppvisande av giltigt månadskort medlemskap i Pendlarklubben. Anmälan med mailadress måste ifyllas.  

• Pendlarkortet är personligt och kan inte överlåtas eller säljas vidare till annan person. Legitimation ska kunna uppvisas på begäran. 

• Det är inte tillåtet att åka flera bilar/personer vid samma tillfälle på ett och samma pendlarkort. 

• Missbruk av pendlarkort medför automatisk stängning och omedelbar indragning av pendlarkort, utan återbetalning. 

• För att försäkra dig om att du som pendlare kommer med din planerade överfart, krävs det att du checkar in senast 5 minuter före tidtabellsenlig avgång. 

• Medlemmar i Pendlarklubben har rätt att köpa max 3 st 10-turskort per kalenderår med 19% rabatt. 10-turskorten kan köpas först efter att man köpt minst 2 st 50-turskort för personbil. 

• Vid köp av 10-turskort med 19% rabatt skall ditt 50-turskort för personbil och medlemskort visas upp för biljettförsäljaren. 

• Det finns en särskild produkt för släp upplagd för medlemmar i pendlarföreningen. 

• Priset för släp (lågt släp) motsvarar 1 klipp. Endast kontant betalning gäller. Det går ej att scanna kortet 2 gånger. (Priset gäller ej husvagn, husbil, hästtransport eller andra höga släp). 

• Vid förlust av medlemskort erhålles ett nytt till en kostnad av SEK 100:-

• För att köpa tobak ombord måste alla våra resenärer visa upp giltig biljett. Detta gäller även dig som pendlar med oss. 

• På våra planlagda farligtgods avgångar kan vi av säkerhetsskäl endast ta ombord ett begränsat passagerareantal. Respektera direktiven från ForSeas lastningspersonal. 

Kontakt

Du som pendlar har en egen pendlarkontakt:

Lone Allentoft och Pernilla Karlsson hjälper gärna till om du har några frågor eller funderingar om Pendlarklubben.

Lone Allentoft, telefon 042-18 61 65 eller +45 88 71 19 03

Pernilla Karlsson, telefon 042-18 60 00

Telefontider vardagar kl 9-15.

Du kan även lämna brev eller övriga kommentarer till oss via Drive-in, eller maila till oss: pendlare@forseaferries.com