TrA.Subject

TrA.Announcement

Frakt

Från Helsingborg

Avgångar som endast medtar frakt och farligt gods. 

Tis-tor 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30
Tis-lör 02.40*
Sön-mån 03.00*
*Dedikerad avgång för klassificerat farligt gods med passagerarbegränsning

 

Från Helsingör

Avgångar som endast medtar frakt och farligt gods. 

Tis-tor 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Tis-lör 02.40*
Sön-mån 03.30*
*Dedikerad avgång för klassificerat farligt gods med passagerarbegränsning

 

Övriga avgångar, se tidtabell för Helsingborg och Helsingör.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i tidtabellen.