TrA.Subject

TrA.Announcement

Frakt

Från Helsingborg

Avgångar som endast medtar frakt och farligt gods. 

Mån-fre 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20
Tis-lör 02.40*
Sön-mån 03.00*
*Dedikerad avgång för klassificerat farligt gods med passagerarbegränsning

 

Avgångar som INTE medtar farligt gods. 

Mån-fre 12:50, 13:50, 14:50, 15:50, 16:50 och 17:50

Från Helsingör

Avgångar som endast medtar frakt och farligt gods. 

Mån-fre 10:50, 11:50, 12:50, 13:50, 14:50, 15:50, 16:50, 17:50
Tis-lör 02.40*
Sön-mån 03.30*
*Dedikerad avgång för klassificerat farligt gods med passagerarbegränsning

 

Avgångar som INTE medtar farligt gods. 

Mån-fre 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20 och 17:20

Övriga avgångar, se tidtabell för Helsingborg och Helsingör.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i tidtabellen.