Frakt

Från Helsingborg – endast frakt och farligt gods

Avgångar från Helsingborg som endast medtar frakt och farligt gods. 

Mån-fre 10:50, 11:50, 12:50, 13:50, 14:50, 15:50, 16:50, 17:50
Tis-lör 02.40*
Sön-mån 03.00*
*Dedikerad avgång för klassificerat farligt gods med passagerarbegränsning

Från Helsingör – endast frakt och farligt gods

Avgångar från Helsingör som endast medtar frakt och farligt gods. 

Mån-fre 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20, 18:20
Tis-lör 02.40*
Sön-mån 03.30*
*Dedikerad avgång för klassificerat farligt gods med passagerarbegränsning

Från Helsingborg – endast frakt

Avgångar från Helsingborg som endast medtar frakt. 

Tis-tors 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 1630, 17:30, 18:30

Från Helsingör – endast frakt

Avgångar från Helsingör som endast medtar frakt. 

Tis-tors 10:50,11:50 12:50, 13:50, 14:50, 16:00, 17:00, 18:00

Övriga avgångar, se tidtabell för Helsingborg och Helsingör.