TrA.Subject

TrA.Announcement

Frakt

Transport av farligt gods

Vid transport av farligt gods ska chauffören alltid vända sig till vår personal i fraktservice vid inchecknings tillfället. Detta gäller även vid transport av Limited Quantity farligt gods. Vid frågor om vår hantering av farligt gods eller om ni önskar föranmäla era farligt gods transporter använd kontakterna nedan.

Kontakt vid föranmälan av farligt gods:

Helsingborg
+46 42 18 60 20
adr.helsingborg@forseaferries.com

Helsingör
+45 88 71 19 12
adr.helsingor@forseaferries.com

Klicka på knappen "Formulär farligt gods" för att öppna ett formulär för bokning av farligt gods. Efter formuläret fyllts i ska det mailas till antingen Helsingborg eller Helsingör.

Regler avseende LQ farligt gods

Vid transporter med LQ farligt gods hos ForSea Ferries är det inte ett krav på att skriftlig dokumentation över godset uppvisas vid incheckning i hamnarna. Chauffören måste dock uppge att lasten innehåller LQ farligt gods.

Information som ska uppges är: 
UN-nummer
Klass
Mängd

Denna information är tillräcklig. Chauffören måste underteckna vårt farligt gods formulär och bekräfta att godset är packat enligt gällande regler. Fordonet ska vara försett med orange farligt gods-skyltar både fram och bak under överfarten. Vid transport med LQ farligt gods tillkommer inte farligt gods tillägg i priset.

Utökad möjlighet att transportera farligt gods

Samtliga av våra 4 färjor som normalt är i drift transporterar farligt gods. Vår mindre färja Mercandia IV seglar enbart med frakttransporter vilket inte bara gör att vi kan erbjuda våra fraktkunder fyra avgångar per timme under vardagarna mest trafikerade timmar utan också att våra kunder som transporterar farligt gods har utökade möjligheter för överfart. Det låga passagerarantalet ombord gör att ett utökat antal klasser är välkomna ombord. Kontakta våra fraktservice för mer information.