TrA.Subject

TrA.Announcement

Fortsatt framgång i godstrafiken och övergång till batteridrift

Under det tredje kvartalet av 2018 fortsatte tillväxten i godstrafiken på Scandlines Helsingborg-Helsingör och man tog även den största delen av den totala ökningen av godstrafik över Öresund. Medan antalet passagerare och bilar föll, till följd av en ovanligt varm sommar, var tillförlitligheten och kapacitetsutnyttjande fortsatt högt.

  • Antalet överförda lastbilar steg i tredje kvartalet med närmre 6% till 109 000 (2017: 103 000), och godsmängden ökade samtidigt till 1 224 000 ton (2017: 1 186 000 ton).
  • Antalet avgångar var oförändrat i jämförelse med tredje kvartalet 2017 och uppgick till 12 800. Tillförlitligheten var fortsatt hög och kapacitetsutnyttjandet på bildäck var nästan i nivå med det tredje kvartalet 2017, trots att den sammanlagda kapaciteten på linjen ökat i och med Hamlets utökade seglingsplan.
  • Scandlines Helsingborg-Helsingör överförde 439 000 personbilar i det tredje kvartalet 2018 (2017: 456 000) vilket svarade till en minskning på knappt 4%. Det samlade passagerarantalet föll till knappt 2,3 miljoner under samma tidsperiod (2017: 2,47 miljoner). Dessa minskningar följer det sammanlagda mönstret för privata resor över Öresund, vilket troligtvis påverkades stort av den mycket varma sommaren.
  • Busstrafiken på rutten utgjorde 6 300 överförda enheter i det tredje kvartalet 2018 (2017: 6 900).
  • Användandet av AutoBizz Smart steg med närmre 7% i förhållande till samma period under förra året.

”Scandlines Helsingborg-Helsingör är den ’flytande bron’ i den norra delen av Öresund och under årets första 9 månader har vi tagit en markant större del av tillväxten i godstransporter än vad den konkurrerade förbindelsen i Syd har gjort. Våra företagskunder väljer i större utsträckning vår rutt för att få en kortare, grönare och snabbare väg till sin slutdestination. Mycket hög tillförlitlighet och kapacitet vid de rätta tidpunkterna betyder mycket för våra fraktkunder.” säger Johan Röstin, CEO för HH Ferries AB.

För att förbättra servicen ytterligare för våra fraktkunder kommer HH Ferries Group under hösten att modernisera och bygga ut check-in systemet for lastbilar, så att de snabbare kommer igenom hamnen.

HH Ferries Group har under de senaste månaderna också genomfört de sista justeringarna och testerna av laddstationer och batterier och den 9:e november kommer det att ordnas en stor invigningsfest för att fira att Aurora och Tycho Brahe officiellt kan benämnas som ”Världens största batteridrivna gods- och passagerarfärjor”.

”Vi är mycket stolta över vårt batteriprojekt vilket gör det möjligt för Aurora och Tycho Brahe att segla på grön el, vilket innebär att 60 % av rederiets avgångar numera kommer att genomföras utan skadliga utsläpp till luften. Det har varit väl värt alla ansträngningar och utmaningar och vi gläder oss enormt till att få markera detta med den officiella invigningen den 9:e november och ”Öppen färja” den 10:e november, då alla gående passagerare åker gratis på de båda färjorna mellan kl. 10-18:00 för att kunna fira med oss” säger Johan Röstin.

Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta Johan Röstin, CEO för HH Ferries AB, telefon +46 42 18 60 55