En hållbar färjeförbindelse

ForSea driver en hållbar färjeförbindelse där man använder den senaste tekniken för att minska miljöpåverkan, samtidigt som man ständigt strävar efter att stärka den regionala integrationen i Öresundsregionen. ForSea är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015.

Färjorna som trafikerar linjen var från 2007 de första som uppfyllde kraven i SECA-utsläppsreglerna, som blev obligatoriska 2015. Gruppen arbetar dessutom kontinuerligt för att minska koldioxidutsläppen och minska färjeförbindelsens påverkan på havsmiljön för Öresundsregionens bästa. ForSea har tagit initiativet till att introducera batteridrift på de två färjorna Tycho Brahe och Aurora för att ytterligare minska färjornas miljöpåverkan.

ForSea och färjeförbindelsen bidrar vidare till lokalsamhället på båda sidorna av Öresund genom att skapa jobb och stödja kultur, utbildning och näringsliv.

Resan över Öresund är också en resa mot noll-utsläpp

Sverige har ett långsiktigt klimatmål att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2045. Det här målet vill färjelinjen nå tidigare än så.

”Vi har bara en planet och en av de saker som vi som rederi kan bidra till för en hållbarare värld är att aktivt värna om havsmiljön”, säger Johan Röstin, CEO på ForSea. ”Vi har alltid värnat om miljön och levde upp till de senaste utsläppsreglerna redan 2007. Med batteridrivna färjor tar vi ett stort steg framåt för mindre utsläpp, rök och oljud. Och vi tummar inte på effektiviteten. Tack vare banbrytande teknologi och alla duktiga, samkörda medarbetare kommer överfarten även med batteridrift bara ta 20 minuter.”

Banbrytande teknologi laddar snabbt och grönt.

ForSea Ferries har valt att ladda sina batterier med ”grön el”, från icke fossila källor som vind, vatten och sol. Det gör att det inte sker några utsläpp från de två batterifärjorna. Totalt minskas utsläppen därmed med ungefär 65%, då Aurora och Tycho Brahe seglar fler turer än de andra färjorna.

En helautomatisk laserstyrd robotarm pluggar in färjorna för laddning varje gång de är i hamn. Det innebär 5-9 minuters effektiv laddning för en överfart på tjugo minuter, vilket säkerställer att färjorna även i fortsättningen kommer att avgå frekvent och på utsatt tid.

100% Electric Ferry Crossing | Fully Charged 4k
Transforming maritime transportation in sustainable ways

Varför är batteridrift bättre för miljön än traditionella drivmedel?

Vid dieseldrift skapar vi vår egen el med hjälp av dieselmotorer. Precis som för andra fossila bränslen, ger förbränning av diesel upphov till utsläpp av framförallt koldioxid, svaveloxider, kväveoxider och partiklar, vilka alla har en stor inverkan på vår miljö. Vid batteridrift däremot laddas batterierna med hjälp av el som produceras i land istället.

En annan fördel som batteridrift har jämfört med dieseldrift är att energiförbrukningen blir mycket lägre på grund av att verkningsgraden är bättre. När en dieselmotor genererar el är det en stor del av energin som försvinner i spillvärme. Man eldar för kråkorna, kan man säga. Detta spill är betydligt mindre vid batteridrift och den totala energiförbrukningen för Aurora och Tycho Brahe är därför 40 % lägre vid batteridrift än vid dieseldrift. En sista men nog så viktig fördel med batteridrift, är att bullernivån minskar betydligt när färjorna seglar på el vilket inte bara är till glädje för oss som är på färjan utan även för det marina livet i Öresund.

Hur länge håller batterierna och var är de placerade ombord?

Man räknar med att de batterier vi har idag kommer att räcka i ungefär fem år. Då tekniken för batterier utvecklas mycket snabbt just nu räknar vi dock med att nästa generation batterier kommer att ha en längre livstid än de befintliga. Ombord finns det 640 batterier med en vikt av 90 kg per batteri. Batterierna, tillsammans med nödvändig kringutrustning, är placerade i fyra stora containers mellan skorstenarna på övre däck.. Totalt har vikten på fartyget ökat med ungefär 280 ton.

Hur lång tid tar det att ladda batterierna?

På den danska sidan laddar vi i 6 minuter och på den svenska sidan laddar vi i 9 minuter. Detta är tillräckligt för att räcka till resan över sundet.

Hur mycket energi laddar vi vid varje tillfälle?

Varje överresa förbrukar ca 1 175 kWh, vilket motsvarar ungefär detsamma som en normalvilla förbrukar under en månad. I varje hamn står ett torn med en robot som ansluter laddningskabeln automatiskt varje gång fartyget kommer till kaj. Anläggningen laddar med 10,5 kV, 600Amp och 10,5MW. Batterierna har en total kapacitet på 4 160 kWh vilket innebär att vi alltid har ett visst överskott av el om vi av någon anledning inte kan ladda under ett uppehåll eller om överfarten tar längre tid än normalt.

Vad händer om batterierna inte kan laddas eller om elen tar slut?

Om vi, av någon anledning inte kan ladda batterierna, kan fartyget köras i antingen hybriddrift eller dieseldrift. Samtliga maskiner är kvar ombord och om batterierna är tömda eller delvis tömda kan vi antingen gå över till att bara köra på diesel igen eller så kan vi köra i hybriddrift, vilket innebär en kombination av dieseldrift och batteridrift. Batterierna kan även laddas med hjälp av fartygets egna dieselmotorer.

Vad har det kostat att konvertera fartygen till batteridrift?

Hela projektet har varit budgeterat till 300 MSEK. EU har bidragit med 120 MSEK och pengarna kommer från ”Fonden för ett sammanlänkat Europa” som är samfinansierat av Europeiska Unionen.

 

Upphovsmannen ansvarar för publikationens innehåll. Europeiska unionen tar inget ansvar för hur innehållet används.

Ladda bilen på 20 minuter

Använd Bee laddstationer vid drive-in i Helsingborg och ladda din bil till 80% kapacitet på ca 20-30 minuter. Det finns möjlighet att ladda en bil på växelström samtidigt som en annan bil snabbladdar på likström. 

Du hittar laddstationen på följande koordinater: 56°02'22.5"N 12°41'42.2"E

Projektet delfinansieras av Klimatklivet, genom Naturvårdsverket.

Ladda din bil enkelt och smidigt

Vi erbjuder elbilsladdning i samarbete med Bee. Det är Sveriges största bilmärkesoberoende laddplats med snabbladdning och består av 5 snabbladdningsstationer med totalt 10 laddplatser som är centralt placerade vid infarten till check-in i hamnen.

De är tillgängliga både för resenärer som vill ladda elbilen i samband med resan över sundet, samt allmänheten. 

Så här får du förtur i kön

När du laddat på våra laddstationer får du förtur vid omkörningen på färjan till Helsingör. Kör till manuell biljettlucka och visa din laddbricka. För att kunna ladda behöver du en laddbricka från Bee. Denna kan du köpa i vår reception under ordinarie öppettider, eller beställa online här! Priset på laddningen styrs av vilket abonnemang du har. Du kan använda laddbrickan i hela Bees publika laddnätverk i Sverige, Danmark och Tyskland.

Hållbarhetsrapport 2018

Läs vår hållbarhetsrapport enlighet med bestämmelserna i ÅRL 6:e kapitel för 2018.

Hållbarhetsrapport

Miljöpolicy

Läs vår miljöpolicy. 

Miljöpolicy