TrA.Subject

TrA.Announcement

En hållbar färjeförbindelse

ForSea driver en hållbar färjeförbindelse där man använder den senaste tekniken för att minska miljöpåverkan, samtidigt som man ständigt strävar efter att stärka den regionala integrationen i Öresundsregionen.

Våra färjor bytte redan på 1990-talet till ett renare drivmedel för att minska våra utsläpp av försurande svaveloxider och 2007 var vi bland de första i världen att installera katalysatorer på våra maskiner. Detta har näst intill reducerat utsläppen av hälsovådliga kväveutsläpp helt. 2018 invigdes batteridriften på våra två fartyg Aurora och Tycho, vilket självklart var en stolt milstolpe i vår historia. Men vi nöjer oss inte där. Ambitionen är att nå en helt utsläppsfri drift senast 2030 och vårt arbete mot en minskad miljöpåverkan fortsätter därför enträget.

ForSea och färjeförbindelsen bidrar vidare till lokalsamhället på båda sidorna av Öresund genom att skapa jobb och stödja kultur, utbildning och näringsliv.

Resan över Öresund är också en resa mot noll-utsläpp

Sverige har ett långsiktigt klimatmål att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2045. Det här målet vill färjelinjen nå tidigare än så.

Vi har bara en planet och en av de saker som vi som rederi kan bidra till för en hållbarare värld är att aktivt värna om havsmiljön. ForSea har alltid värnat om miljön och levde upp till de senaste utsläppsreglerna redan 2007. Med batteridrivna färjor tar vi ett stort steg framåt för mindre utsläpp, rök och oljud. Och vi tummar inte på effektiviteten. Tack vare banbrytande teknologi och alla duktiga, samkörda medarbetare kommer överfarten även med batteridrift bara ta 20 minuter.

hallbaramal

Tillsammans för en hållbar framtid

ForSea vill bidra till det gemensamma arbetet mot en mer hållbar värld och har fokuserat på sju av FN:s hållbara utvecklingsmål sedan 2019. Målen är valda utifrån var vi kan göra störst skillnad. Här finns våra mål och vad vi som företag och du som individ kan göra för att bidra till arbetet.

Ladda bilen på 20 minuter

Använd Mer laddstationer vid drive-in i Helsingborg och ladda din bil till 80% kapacitet på ca 20-30 minuter. Det finns möjlighet att ladda en bil på växelström samtidigt som en annan bil snabbladdar på likström. 

Du hittar laddstationen på följande koordinater: 56°02'22.5"N 12°41'42.2"E

Projektet delfinansieras av Klimatklivet, genom Naturvårdsverket.

Ladda din bil enkelt och smidigt

Vi erbjuder elbilsladdning i samarbete med Mer. Det är Sveriges största bilmärkesoberoende laddplats med snabbladdning och består av 5 snabbladdningsstationer med totalt 10 laddplatser som är centralt placerade vid infarten till check-in i hamnen.

De är tillgängliga både för resenärer som vill ladda elbilen i samband med resan över sundet, samt allmänheten. 

Så här får du förtur i kön

När du laddat på våra laddstationer får du förtur vid ombordkörningen på färjan till Helsingör. Kör till manuell biljettlucka och visa din app. För att kunna ladda behöver du en app från Mer som finns både för iOS och Android. Priset på laddningen styrs av vilket abonnemang du har. Du kan använda appen i hela Mers publika laddnätverk i Sverige, Danmark och Tyskland.

batterier

Våra batterier

Banbrytande teknologi för en grönare resa

2018 invigdes batteridriften ombord på våra två fartyg Aurora och Tycho Brahe. Med hjälp av det allra senaste inom batteri- och automationsteknologin konverterades de två gamla färjorna till några av världens mest högteknologiska och hållbara fartyg.

En helautomatisk laserstyrd robotarm pluggar in färjorna för laddning varje gång de är i hamn. På bara 8 minuter laddas batterierna med el så att det räcker till en överfart på tjugo minuter, vilket säkerställer att färjorna kan fortsätta att hålla sin mycket frekventa tidtabell.

Fartygen laddad med ”grön el”, från icke fossila källor som vind, vatten och sol och alla direkta utsläpp elimineras helt vid resa på batterier. ForSeas direkta utsläpp från fartygen kan därför minska med hela 65%.

100% Electric Ferry Crossing | Fully Charged 4k
Transforming maritime transportation in sustainable ways

Vanliga frågor om batteridrift

Varför är batteridrift bättre för miljön än traditionella drivmedel?

Vid dieseldrift skapar vi vår egen el med hjälp av dieselmotorer. Precis som för andra fossila bränslen, ger förbränning av diesel upphov till utsläpp av framförallt koldioxid, svaveloxider, kväveoxider och partiklar, vilka alla har en stor inverkan på vår miljö. Vid batteridrift däremot laddas batterierna med hjälp av el som produceras i land istället.

Beroende på hur elen produceras ger den upphov till olika utsläpp. Vi har valt att ladda våra batterier med ”grön el” vilket innebär att elen kommer från icke fossila källor såsom vind, vatten och sol. Det gör att det inte sker några direkta utsläpp från våra batterifärjor.

En annan fördel som batteridrift har jämfört med dieseldrift är att energiförbrukningen blir mycket lägre på grund av att verkningsgraden är bättre. När en dieselmotor genererar el är det en stor del av energin som försvinner i spillvärme. Man eldar för kråkorna, kan man säga. Detta spill är betydligt mindre vid batteridrift och den totala energiförbrukningen är därför 40 % lägre vid batteridrift än vid dieseldrift. En sista men nog så viktig fördel med batteridrift, är att bullernivån minskar betydligt när färjorna seglar på el vilket inte bara är till glädje för oss som är på färjan utan även för det marina livet i Öresund.

Hur länge håller batterierna och var är de placerade ombord?

Man räknar med att de batterier Aurora har idag kommer att räcka i ungefär fem år på färjan. Batterierna, tillsammans med nödvändig kringutrustning, är placerade i fyra stora containers mellan skorstenarna på övre däck. Totalt har vikten på fartyget ökat med ungefär 280 ton respektive.

 Tycho Brahe har fått en annan typ av batterier installerade än vad hon hade från början och har nu både fler batterier, en högre kapacitet och en längre livslängd än Aurora.

Aurora har en total batterikapacitet på 4,1 MWh medan Tycho Brahe har så mycket som 6.4 MWh.

Det ska observeras att när våra fartyg inte längre kan använda batterierna för att kapaciteten är för låg, så kan de istället användas till exempelvis batterilager eller andra förbrukare som inte har samma kapacitetsbehov som våra fartyg. Den totala livslängden kan därför vara mycket längre än nämnda 5–10 år. 

Hur lång tid tar det att ladda batterierna?

Att ladda batterierna fullt tar cirka 7–9 minuter. Detta är tillräckligt för att räcka till resan över sundet.

Hur mycket energi laddar vi vid varje tillfälle?

Varje överresa förbrukar ca 1 175 kWh, vilket motsvarar ungefär detsamma som en normalvilla förbrukar under en månad. I varje hamn står ett torn med en robot som ansluter laddningskabeln automatiskt varje gång fartyget kommer till kaj. Anläggningen laddar med 10,5 kV, 600Amp och 10,5 MW. Detta innebär att vi alltid har ett visst överskott av el om vi av någon anledning inte kan ladda under ett uppehåll eller om överfarten tar längre tid än normalt.

Vad händer om batterierna inte kan laddas eller om elen tar slut?

Om vi, av någon anledning inte kan ladda batterierna, kan fartyget köras i antingen hybriddrift eller dieseldrift. Samtliga maskiner är kvar ombord och om batterierna är tömda eller delvis tömda kan vi antingen gå över till att bara köra på diesel igen eller så kan vi köra i hybriddrift, vilket innebär en kombination av dieseldrift och batteridrift. Batterierna kan även laddas med hjälp av fartygets egna dieselmotorer.

Vad har det kostat att konvertera fartygen till batteridrift?

Hela projektet har varit budgeterat till 300 MSEK. EU har bidragit med 120 MSEK och pengarna kommer från ”Fonden för ett sammanlänkat Europa” som är samfinansierat av Europeiska Unionen.

Upphovsmannen ansvarar för publikationens innehåll. Europeiska unionen tar inget ansvar för hur innehållet används.

hallbarresa

Vår hållbara resa

En grönare resa

Den 9 november 2018 började Aurora och Tycho Brahe köra på batteri.

Sedan batteridriften kom igång har utsläppen av CO2 minskat med hela 25 000 ton! Detta har gjort att alla levande varelser på land och under kölen kan glädjas åt en betydligt lugnare miljö utan störande buller och irriterande vibrationer. 

Batteridriften ombord på Aurora och Tycho Brahe gör det möjligt för oss att minska våra CO2 utsläpp på färjelinjen mellan Helsingborg-Helsingör med 65% per år (jämfört med traditionella drivmedel). Det motsvarar 23 000 ton CO2.

Visste du att... en minskning av CO2 utsläpp på 65% motsvarar cirka 23 000 ton? Det är lika mycket som cirka 7600 semesterresor till Thailand genererar! (källa)

Det här gör oss till världens första högintensiva batteridrivna färjelinje – lika snabba, trygga och punktliga som alltid, men betydligt mer vänliga mot miljön och vårt älskade sund. Våra batteridrivna färjor är ett stort steg i vår hållbarhetsresa för en ännu bättre färjelinje. Vi fortsätter vårt arbete med att hitta nya lösningar och bli mer klimatsmarta i framtiden. För din skull, för hela regionens skull och för vår miljös skull.

Ansvarsfull återvinning

Vi arbetar ständigt med att minska vårt avfall, med att ta mer ansvar och vi blir hela tiden mer miljövänliga.

Tex går alla våra biologiska rester från köket till biogasanläggningen i Helsingborg där den blir till biogas och biogödsel!

Visste du att… På 1 kg matavfall kan en gasbil köras 1,3 km?

Vi har lagt ner ett stort arbete på att byta ut alla engångsartiklar till biobaserat eller återvunnet material och vi börjar närma oss vårt mål på 100%. Vi förväntar oss att ha nått vårt mål i början på nästa år.

Visste du att.. Det är möjligt att göra engångsartiklar av både majsstärkelse och sockerrör?

För oss är det en självklarhet att vi tar ansvar och inte pumpar ut något avfall i havet. Så kallat svartvatten och gråvatten körs i land via det kommunala avloppet medan oljehaltigt vatten skickas till Stena Recycling för hantering.

Hållbar energi

Sedan den 1 januari 2019 är all el i verksamheten helt grön. Det innebär att elen vi köper endast kommer ifrån icke fossila källor såsom vatten, vind och sol.

ECO-drivinggruppen är ett gäng nautiska befäl som tillsammans jobbar med olika strategier för att hitta det mest optimala och minst energikrävande sättet att ta fartygen mellan Helsingborg och Helsingör. Till sin hjälp installerades det under året ett nytt energimätningssystem som visat sig vara mycket effektivt. Sedan det kommit i bruk har nautikerna lyckats minska sin förbrukning med mellan 5-15%.  

Utöver ECO-drivinggruppen har vi också en energibesparingsgrupp bestående av tekniker som även de arbetar med energifrågor. Deras uppgift är istället att hitta tekniska lösningar som minskar energiåtgången. De har tex bytt belysning, frekvensstyrt pumpar och installerat induktionsspisar. 2018-2019 gjordes förändringar som minskade förbrukningen med cirka 400 000 KWh. Under 2020 har arbetet med att minska energiförbrukningen fortsatt med full kraft. Till exempel har vi bytt ut sjövattenpumparna på Aurora, vilket sparar in ca 200 MWh/år. På kajen i Helsingör har samtlig belysning bytts ut till LED, vilket beräknas spara runt 70 MWh/år.

Visste du att… 400 000 KWh motsvarar ungefär hälften av den totala förbrukningen i land i Helsingör?

Klimatsmart mat

Mat har en stor påverkan på vår miljö och därför är det en mycket viktig del i vårt hållbarhetsarbete.

I kök, cafeterior och restauranger är det stort fokus på att bli mer klimatsmarta. Bland annat använder vi främst lokalproducerad mat och ökar hela tiden antalet ekologiskt certifierade produkter. Kockarna tillagar klimatsmartare kött och mer vegetariskt. Att försöka minska matsvinnet är en självklarhet för oss.

I december 2019 blev vi som första rederi i Skandinavien MSC-/ASC-certifierade i alla serveringsställen ombord: caféer, restaurang och bar. Med andra ord serverar vi endast hållbart fiskad och certifierad fisk och skaldjur.

Schysst fisk för en hållbar framtid

Sedan december 2019 är vi det första rederiet i Sverige och Danmark som är MSC- och ASC-certifierat för schysst fisk. Vi är också det första rederiet i hela världen som enbart serverar MSC- och ASC-märkt fisk och skaldjur.

Vi serverar självklart varken röd- eller gullistad fisk. Därför kommer du inte hitta ål på vårt julbord. Andelen MSC/ASC certifierad fisk ligger idag på 100% (sedan december 2019).

Varje år serveras det cirka 26 ton fisk och skaldjur ombord våra färjor. Det kan kännas som en liten insats, men det blir en stor skillnad för havet och miljön med tanke på hur många gäster vi serverar varje år. Det ska vara lätt för våra gäster att välja rätt!

Läs mer om MSC på ForSea.

Socialt ansvar

Det är inte bara utifrån våra fartyg som vi arbetar för miljön. Vi bidrar till att skapa en bättre miljö för oss människor. Vi tar också socialt ansvar både i vår närmiljö och på produktionsplats. Läs mer om några av våra projekt.

Seabin
I november 2018 blev vi förärade det prestigefyllda ’Helsingborg Stads Miljöpris’. Vi valde att återinvestera pengarna i miljön och Helsingborg och installerade därför en Seabin i Helsingborg hamn. 2020 har vi även installerat en Seabin i hamnen i Helsingör.

En Seabin är en sorts papperskorg som ligger med sin öppning i havsytan. Anordningen är fäst i kajen och har en liten pump i botten som suger in havsvattnet via öppningen. Skräp som är mellan 2 mm-30 cm får plats i korgen, som rymmer hela 20 liter skräp. Den är just nu placerad vid Pub Ro i norra hamnen och töms dagligen av Helsingborg Yacht Club.

Havet har under många år fått ta emot enorma mängder skräp och konsekvenserna är förödande. Med vår Seabin rensar vi upp en liten del av allt det skräp som flyter. Samtidigt skapar vi förhoppningsvis engagemang och kunskap hos allmänheten.

Arbetet mot ett ”grönare” hav är alltså i full gång!

Havsresan
Ett av våra mer långsiktiga mål är att bidra till FNs hållbarhetsmål nummer 14, vilket syftar till Hållbara hav. Som ett steg i det har vi varit med i projektet Havsresan.

Havsresan tar plats under en veckas tid varje år på olika ställen i Sverige, då dykare från hela landet samlas för att undersöka hur våra hav och sjöar mår. I år var det Helsingborgs sportdykarklubb och Helsingborg Stad som var värdar för arrangemanget och vi ville självklart också vara med och bidra till projektet.

För ForSeas räkning utförde dykarna olika undersökningar. En hade syftet att se om det har varit positivt för det marina livet att förstärka kajen i Helsingör med stora stenblock istället för att ha släta ytor. Resultatet visade att valet av stenblock är en riktig lyckoträff och både växter och djurliv är rikligt.

Dykarna gjorde även mätningar av undervattensljudet från våra fartyg för att se om bullret under vattnet minskade vid batteridrift. Även här visade sig resultatet mycket positivt. Det är inte bara alla varelser i land som kan njuta av våra tysta fartyg, utan även under vattenytan har det blivit lugnare och tystare.

Starting Chance
Vårt vinkoncept Selected Wines består av utvalda viner med hänsyn till kvalitet, hållbarhet och socialt ansvar. Med detta bidrar vi till en hjälporganisation i Sydafrika där barnen står i fokus.

Hållbarhet handlar inte bara om miljö utan även om socialt ansvar och vi har valt att stötta hjälporganisationen Starting Chance. De riktar sig till barn i förskoleåldern i några av Kapstadens mest utsatta områden. Organisationen ger barnen en chans att vara i säkra, trygga ramar under dagtid och samtidigt bli klara inför skolstart. Vi vill ta ansvar längre än vad själva försäljningen av vinet sträcker sig. Därför bidrar vi till Starting Chance för varje såld vinflaska.

Från juli 2019 till juni 2020 har vi skänkt cirka 116 274:- till Starting Chance. Siffran är omräknad från Euro (11 300) till svensk valuta.

guldfisken

Lättare val för våra gäster

Hur mycket CO2e ligger på din tallrik?

Som en del i vårt hållbarhetsarbete beräknar vi nu CO2e-utsläpp på alla rätter i vår restaurang och våra caféer. Vi använder Klimatos verktyg och beräkningen baseras på CO2e-utsläpp samt annan miljöpåverkan som uppstår vid produktion och distribution av en produkt.

ForSea vinner Guldfisken

I december förra året blev vi det första rederiet i Sverige och Danmark som MSC- och ASC-certifierades. Nu har vi vunnit det hedersamma priset ”Guldfisken”, som utdelas av MSC-/ASC-organisationerna. Vi är såklart stolta över vårt arbete och att vi fått detta prestigefyllda pris. Ombord serverar vi endast MSC- och ASC-märkt fisk och skaldjur. Totalt sett serveras 26 ton MSC/ASC-certifierad fisk och skaldjur per år vilket gör stor skillnad för miljön.

Läs mer

Hållbarhetsrapport 2022

Läs vår hållbarhetsrapport enlighet med bestämmelserna i ÅRL 6:e kapitel för 201.

Hållbarhetsrapport

Miljöpolicy

Läs vår miljöpolicy. 

Miljöpolicy

hallbarhetscert

Nyhetsbrev

Dataskyddsförordningen (GDPR) ForSea Helsingborg AB lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Vi sparar dina uppgifter för att kunna ge bättre och mer relevanta erbjudanden. Du kan när du vill skicka en begäran till oss om du vill att dina uppgifter raderas eller om du inte längre vill få e-post med erbjudanden. När du anmäler dig till våra nyhetsbrev samtycker du till att vi sparar dina uppgifter och använder dessa till att skicka erbjudanden till dig. Läs mer på Integritetspolicy.