TrA.Subject

TrA.Announcement

ForSea implementerade för snart två år sedan batteridrift på sina färjor, har under lång tid arbetat oförtrutet med ambitiösa miljömål och driver daglig verksamhet efter devisen ”Den blå vägen är också den grönaste”. Som ett led i hållbarhetsarbetet blev de i december 2019 första rederi i Sverige och Danmark som MSC- och ASC-certifierades.  För detta föräras de nu det hedersamma priset ”Guldfisken”, utdelat av MSC-/ASC-organisationerna.

26 ton MSC/ASC-certifierad fisk och skaldjur
ForSea har stor restaurang- och caféverksamhet och köper årligen in ansenliga volymer råvaror. Totalt sett serveras 26 ton MSC/ASC-certifierad fisk och skaldjur per år och sammantaget är hela 23% av råvarorna som serveras ombord certifierade (detta inkluderar även eko-märkta, KRAV, Fair trade artiklar). Det finns en tydlig plan för att minska miljöpåverkan från maten ombord. Denna inbegriper bland annat att öka andelen certifierade och lokalproducerade varor, servering av klimatsmart mat och minska matsvinnet. En certifiering i enlighet med MSC/ASC spårbarhetsstandard innebär att fisk och skaldjur kommer från hållbart fiske och att man i praktiken kan spåra fisken hela vägen tillbaka till havet. Processen inkluderar bla kontroller av leverantörer, särskilda rutiner ombord samt utbildning av personalen. Allt för att fullt ut kunna efterleva de krav som en certifiering ställer, samtidigt som man vill verka som goda ambassadörer för hållbart fiske.

Vi är stolta och glada över att motta utmärkelsen Guldfisken från MSC/ASC-organisationen. Just MSC-/ASC-certifieringen och beslutet att endast servera certifierad fisk och skaldjur var ett led i vårt systematiska hållbarhetsarbete med FN:s Gobala Utvecklingsmål 12 och 14. Det är ett erkännande som betyder mycket för oss och som visar att alla kan göra skillnad för framtiden. Vårt hållbarhetsarbete inom ForSea är centralt och engagerar alla inom företaget. Vårt sjömanshjärta slår så klart extra för havet och därmed också det som finns under ytan. Det känns därför extra fint att just vi fick äran att erhålla Guldfisken. Det motiverar oss i vårt fortsatta arbete för miljön såväl ovan som under vattenytan, säger Susanne Kaarnimo-Knight, CCO på ForSea.

Motiveringen från juryn lyder: ”Som första rederi i Skandinavien har de valt att endast servera MSC- och ASC-märkt sjömat. Vågbrytande Aurora, havets väktare sätter kurs mot hållbarhetens strand och en blå framtid. Alle man på däck!”

Helsingør-Helsingborg överfarten är regionens flytande bro bestående av de fem färjorna Aurora, Tycho Brahe, Hamlet, Mercandia IV och Mercandia VIII. Färjorna är miljövänliga och utrustade med katalysatorer. I tillägg till detta är Aurora och Tycho Brahe båda konverterade till batteridrift för en total investeringskostnad om ca MSEK 300. INEA, ett förvaltningsorgan för innovation och nätverk inom EU har stöttat investeringen med ca MSEK 120. 2019 transporterade ForSea 7,0 miljoner passagerare samt 1,3 miljoner personbilar, 440 000 lastbilar och 16 000 bussar. Detta motsvarar 20% av de fordon som passerade över Öresund[1] 2019. Överfarten främjar integrationen och tillväxten i Öresundsregionen och drivs av 550 medarbetare som dagligen arbetar för en säker och effektiv förbindelse mellan Sverige och Danmark med målsättning att göra resandet så behaglig som möjligt. Förbindelsen bidrar därutöver med att skapa omkring 2000 arbeten i regionen. Kristian Durhuus är CEO för ForSea AB som ägs av investmentbolaget First Sentier Investors (fd First State Investment).