ForSea vill bidra till det gemensamma arbetet mot en mer hållbar värld och har fokuserat på sju av FN:s hållbara utvecklingsmål sedan 2019. Målen är valda utifrån var vi kan göra störst skillnad. 

Våra 7 fokusmål

Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

Mål 12 fokuserar på att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Vad gör ForSea?

Genom fokus på livscykelperspektiv vid inköp, förbättrad avfallshantering, minskat matsvinn, mindre plast och optimerad förbrukning kan vår verksamhet bidra till att uppfylla målet om att leva inom ramen för vad vår planet klarar av.
En av sakerna vi gör är att endast servera MSC- och ASC-certifierad fisk och skaldjur ombord.

Vad kan du göra?

Som privatperson kan du bidra till mål 12 genom att använda så lite engångsmaterial som möjligt, sortera ditt avfall, köpa certifierade produkter. Du kan också minimera din plastkonsumtion, använda dina kläder längre och vädra ibland istället för att tvätta. Släng inte ätbar mat och handla bara när du verkligen behöver.

Du kan läsa mer om vad vi gör under fokusområdet "Hållbar konsumtion och produktion".

ForSea och mål 12

Mål 3 - Hälsa och välbefinnande

Mål 3 fokuserar på att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för välbefinnande i alla åldrar.

Vad gör ForSea?

ForSea ska vara en attraktiv arbetsplats med stort fokus på de anställdas hälsa och välmående. Vi ska inte utsätta någon i vår omgivning för hälsorisker och har noll-vision för arbetsplatsolyckor, droger och alkohol. Vi bidrar till bättre hälsa genom att minska våra utsläpp, beakta livscykelperspektivet vid inköp och minska ohälsosamma produkter.

Vad kan du göra?

Om du vill hjälpa till med FN:s hållbara utvecklingsmål nummer 3 kan du göra det genom att exempelvis träna, äta hälsosamt, vara en god medmänniska, inte röka. Du kan också ta cykeln eller åka kollektivt till jobbet. Du vet väl att du får ta med cykeln ombord? Att använda mindre kemiska produkter och sprida glädje är ännu två sätt att arbeta i rätt riktning.

Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 9 fokuserar på att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

Vad gör ForSea?

Genom att vara hållbara, flexibla och innovativa är vår ambition att fortsätta förbli en viktig del av regionen för en lång tid framöver.

Färjelinjen mellan Helsingborg och Helsingör utgör en enormt viktigt del av infrastrukturen mellan Sverige och Europa. Nästan hälften av all frakt över sundet går på våra färjor och hela 23% av alla passagerare som reser till eller från Sverige med båt reser med ForSea. Överfarten mellan Helsingborg och Helsingör är inte bara den närmsta och roligaste vägen för flera av våra kunder – Forsea är också den mest pålitliga, hållbara, flexibla och innovativa vägen och vi har ambitionen att fortsätta vara det en lång tid framöver.

Vad kan du göra?

Vill du vara med och bidra till FN:s hållbara utvecklingsmål nummer 9 kan du bland annat släcka ljus, dator och andra energikällor när du inte använder dem. Tänk innovativt och dela med dig av dina smarta tips till andra, laga eller återanvänd elektrisk utrustning. Du kan också vårda och underhålla utrustning och köra energisnålt.

Mål 11 - Hållbara städer och samhällen

Mål 11 fokuserar på att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Vad gör ForSea?

Med en placering mitt i hjärtat av både Helsingborg och Helsingör, utgör ForSea en viktig och betydande del av båda städerna. Genom fokus på avfall, luftkvalitet, tjänster och fasad vill vi vara en attraktiv verksamhet som uppfyller städernas alla behov och önskemål.

Vad kan du göra?

Om du vill hjälpa till med FN:s hållbara utvecklingsmål nummer 11 kan du bland annat ställa bilen så ofta du kan, skräpa inte ner, plantera ett träd och sätta upp ett bihotell. Du kan också börja ”plogga” dvs jogga och plocka skräp samtidigt. En annan bra grej är att visa civilkurage och säga ifrån när någon förstör, skräpar ner eller beter sig otryggt.

Mål 10 - Minskad ojämlikhet

Mål 10 fokuserar på att minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Vad gör ForSea?

Som arbetsgivare för cirka 600 medarbetare från Sverige och Danmark, finns det mycket att vinna på att omfamna mångfald och vara en arbetsplats som gör plats för människor av olika kön, religion, ålder, hudfärg och sexuell läggning. Genom utbildning, koder och aktivt arbete är det vår övertygelse att vi kan bidra ytterligare till detta mål.

Vad kan du göra?

Om du vill hjälpa till med FN:s hållbara utvecklingsmål nummer 10 kan du bland annat vara tolerant och visa respekt för alla människor och handla fairtrade. Du kan också rapportera om du ser att någon behandlas oschysst samt lära känna nya människor.

Mål 14 - Hav och marina resurser

Mål 14 fokuserar på att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt.

Vad gör ForSea?

Genom att fokusera på våra behov av miljöfarliga kemikalier, marina konstruktioner, avfall och undervattensbuller och vilken fisk som serveras i våra restauranger, har vi stor potential att bidra till levande hav.

Vad kan du göra?

Om du vill hjälpa till med FN:s hållbara utvecklingsmål nummer 14 kan du göra det genom att exempelvis undvika att använda kemiska produkter som är farliga för miljön, välja certifierad fisk, undvika plast och sortera ditt avfall. Du kan också plocka skräp du ser på stranden, sprida information om haven och om vikten av deras välmående. Du bör också minska dina utsläpp till luft och köp ALDRIG rödlistad fisk!

Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna

Mål 13 fokuserar på att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Vad gör ForSea?

Genom att fokusera på en minskad och optimerad energiförbrukning, byte till alternativa bränslen, minskad klimatpåverkan från livsmedel vi köper och säljer, lokal turism och hållbara transporter, bidrar vi till att minska klimatförändringar.

Vad kan du göra?

Om du vill hjälpa till med FN:s hållbara utvecklingsmål nummer 13 kan du bland annat äta mindre kött, hemestra, cykla eller åka kollektivt. Du kan också handla lokalproducerat, återanvända prylar, plantera ett träd, byta till smartare bränsle och sänka temperaturen hemma. Ett annat sätt är att beräkna ditt ekologiska fotavtryck och bli medveten om vilka val som gör skillnad.

hallbaramal12

Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

Mål 12 fokuserar på att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Nedan kan du läsa mer om vad vi gör som är specifikt kopplat till FN:s hållbara utvecklingsmål nummer 12.

Schysst fisk för en hållbar framtid

Vi är världens första rederi som endast serverar MSC- och ASC-certifierad fisk. Sedan december 2019 är vi det första rederiet i Sverige och Danmark som är MSC- och ASC-certifierat för schysst fisk. Det ska vara lätt för våra gäster att välja rätt!

Det kan kännas som en liten insats, men det blir en stor skillnad för havet och miljön med tanke på hur många gäster vi serverar varje år. Varje år serveras det cirka 26 ton fisk och skaldjur ombord våra färjor.

Läs mer

ForSea vann Guldfisken

Vi har vunnit det hedersamma priset ”Guldfisken”, som utdelas av MSC-/ASC-organisationerna. Vi är såklart stolta över vårt arbete och att vi fått detta prestigefyllda pris. Ombord serverar vi endast MSC- och ASC-märkt fisk och skaldjur. Totalt sett serveras 26 ton MSC/ASC-certifierad fisk och skaldjur per år vilket gör stor skillnad för miljön.

Motiveringen från juryn lyder: ”Som första rederi i Skandinavien har de valt att endast servera MSC- och ASC-märkt sjömat. Vågbrytande Aurora, havets väktare sätter kurs mot hållbarhetens strand och en blå framtid. Alle man på däck!” 

Handla ekologiskt

Vi försöker i största mån se till att det finns ekologiska alternativ inom alla kategorier i vår butik. Alla varor och tjänster påverkar miljön på något sätt under hela dess livslängd. Det är därför viktigt att beakta hela livscykelperspektivet vid inköp.

För ForSea är en hållbar konsumtion ett fokusområde. Med det menas att vi tar hänsyn till produkternas miljöpåverkan vid inköp, användning, materialåtervinning och avfallshantering.

ForSea har en tydligt utarbetad inköpspolicy där vi vid inköp inte bara ska ta hänsyn till produkternas egen miljöpåverkan utan där även leverantörernas egna miljöarbete är viktigt.

Hållbara engångsartiklar

Vi byter ut vårt engångsmaterial till mer hållbara alternativ.

Det är nästan alltid hållbarast att använda riktiga bestick, tallrikar och glas. Dock är det inte alltid praktiskt och därför är vi tvungna att ibland använda engångsartiklar. Plast i sig är inte något negativt men idag används plast på ett sätt som inte är hållbart. Det är hur plasten tillverkas, konsumeras och inte återvinns eller återanvänds som är problemet.

 

Att tänka cirkulärt är viktigt. Råvaror finns i begränsad mängd och vi måste därför hushålla med samt återanvända alla våra resurser. Biobaserad plast görs utav förnybara råvaror såsom trä, stärkelse och ax. Den kemiska sammansättningen blir dock samma som för vanlig plast, men ger ett mindre klimatavtryck.

Vi har lagt ner ett stort arbete på att byta ut alla engångsartiklar till biobaserat material och vi börjar närma oss vårt mål på 100%. Vi förväntar oss att ha nått vårt mål i början på nästa år.

Ansvarsfull avfallshantering

En del av mål 12 är att hantera avfall på ett ansvarsfullt sätt. På ForSea sorterar vi i hela 28 fraktioner. Det innebär att vi har 28 olika avfallstyper för sortering som exempelvis mjukplast, hårdplast och metall. Vi arbetar ständigt med att minska vårt avfall, med att ta mer ansvar och vi blir hela tiden mer miljövänliga. Tex går alla våra biologiska rester från köket till biogasanläggningen i Helsingborg där den blir till biogas och biogödsel!

För oss är det en självklarhet att vi tar ansvar och inte pumpar ut något avfall i havet. Så kallat svartvatten och gråvatten körs i land via det kommunala avloppet medan oljehaltigt vatten skickas till Stena Recycling för hantering.

Personuppgiftslagen ForSea Helsingborg AB lagrar dina uppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. Vi sparar dina uppgifter för att kunna ge bättre och mer relevanta erbjudanden. Du kan när du vill skicka en begäran till oss om du vill att dina uppgifter raderas eller om du inte längre vill få e-post med erbjudanden. När du anmäler dig till våra nyhetsbrev samtycker du till att vi sparar dina uppgifter och använder dessa till skicka målinriktade erbjudanden till dig.