TrA.Subject

TrA.Announcement

Batteridrivna färjor och nytt namn skapade tillväxt på sträckan Helsingborg-Helsingör under fjärde kvartalet

Under det 4:e kvartalet 2018 invigde ForSea de två färjorna Aurora och Tycho Brahe som världens största batteridrivna passagerarfartyg. Samtidigt lanserades varumärket ForSea och introduktionen av eldrivna färjor och namnbytet bidrog starkt till att antalet turpassagerare steg under kvartalet. Antalet transporterade personbilar minskade marginellt medan antalet lastbilar ökade.

  • Antalet transporterade lastbilar steg också under det fjärde kvartalet med knappt 2 procent till drygt 112 000 (2017: 109 000). Antalet avgångar uppgick till 12 300 – lite fler än under fjärde kvartalet 2017. Precisionen var mycket hög och kapacitetsutnyttjande på bildäck var nästan på samma nivå som kvartal fyra 2017 fastän den samlade kapaciteten har ökat med 3 procent efter utvidgningen av Hamlets tidtabell.
  • ForSea transporterade 260 000 personbilar under det fjärde kvartalet 2018 (2017: 265 000) vilket motsvarar en minskning med cirka 2 procent, medan det totala antalet passagerare ökade till knappt 1,5 miljoner under fjärde kvartalet 2018 (2017: 1,44 miljoner). Ökningen beror främst på de aktiviteter som har lockat ett ökande antal turpassagerare fram till och efter ändringen av namnet till ForSea. 
  • Busstrafiken på rutten uppgick till 2 400 transporterade fordon under fjärde kvartalet 2018 (2017: 2 600). 
  • Användningen av AutoBizz Smart ökade med drygt 3 procent jämfört med samma period föregående år.

”Det var en fantastisk dag när vi i november invigde våra batteridrivna färjor och samtidigt avslöjade vårt nya namn. Uppmärksamheten under och efter begivenheterna har varit överväldigande, och våra initiativ för att göra överfarten både miljövänlig och full av upplevelser har burit frukt”, säger Johan Röstin, CEO på ForSea. 

"Antalet turpassagerare har ökat, och vi är på rätt spår när det gäller ökad service och fler upplevelser till de kvaliteter som den flytande bron redan har, som miljövänlighet, hög driftssäkerhet och precision. Det är en formel vi vill vidareutveckla,” säger Johan Röstin.

På miljöområdet har det blivit ögonblickliga effekter av de två stora färjornas övergång till batteridrift den 8 november.

”Vi har reducerat ForSeas totala energiförbrukning under kvartalet, och mätt under hela kvartalet har våra CO2-utsläpp minskats med 29 procent jämfört med kvartal 4 2017. Det är verkligen väldigt tillfredsställande", säger Johan Röstin. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Johan Röstin, CEO ForSea AB, tlf. +46 42 18 60 00