TrA.Subject

TrA.Announcement

HH Ferries Group ökade sin andel av personbilstrafik under första kvartalet 2018

Scandlines Helsingborg-Helsingör fortsätter sin positiva utveckling och ökade under första kvartalet 2018 ytterligare antal överförda personbilar, vilket betyder att överfarten ökat sin marknadsandel av personbilstrafik på Öresund. Färjan Hamlets utökade tidtabell sen 1 december 2017, medförde ökad kapacitet, och har redan under första kvartalet nästan utnyttjats fullt ut.

  • Scandlines Helsingborg-Helsingör transporterade 239 000 personbilar under första kvartalet 2018 (2017: 235 000) vilket motsvarar en ökning på nästan 2%
  • Antal överförda lastbilar steg under första kvartalet med nästan 4% till 111 000 (2017: 107 000) och godsmängden växte till 1 311 000 ton (2017: 1 265 000 ton)
  • 2 500 bussar transporterades under första kvartalet 2018 (2017: 2 700)
  • Total antal passagerare steg till nästan 1,29 miljoner under kvartalet 2018 (2017: 1,28 miljoner)
  • 11 900 avgångar totalt – nästan i nivå med första kvartalet 2017. Punktlighet var fortsatt hög, och kapacitetsutnyttjandet på bildäcket var nästan i nivå med första kvartalet 2017, trots den totala kapaciteten ökat med 3% efter Hamlets utökade tidtabell.
  • Antal AutoBizz Smart-överfarter steg med 5% i förhållande till samma period förra året.

”Våra många initiativ för att kombinera punktlighet med bra serviceupplevelser på Helsingborg-Helsingör har blivit väl mottaget av våra kunder. Den ökade uppmärksamheten har i årets första kvartal medverkat till, att vi för första gången under längre tid har haft framgång i antal personbilar på överfarten. Och det är inte bara beroende på ökningen av antal personbilar – framgången gäller även, att Scandlines Helsingborg-Helsingör i kvartalet vinner marknadsandelar på personbilstrafiken över Öresund, vilket är mycket tillfredställande”, säger Johan Röstin, CEO på HH Ferries AB.

HH Ferries Group har sjösatt flera initiativ för att stärka och förbättra utbudet till sina kundgrupper. Utöver att öka kapaciteten på linjen, har en fortsatt utveckling av AutoBizz Smart-lösningen medverkat till att stärka uppfattningen av överfarten som en flytande bro mellan de två nordiska länderna. Det senaste är en ny och ambitiöst mat- och mötesplats – LAT56° Bistrobar – på färjan Hamlet som blivit lanserad med en succé.

”Vi har träffat helt rätt med LAT56° Bistrobar på Hamlet. Restaurangen med Öresunds bästa utsikt har blivit mycket fint mottaget av många privatkunder – både danska och svenska. Restaurangen skapar nytt liv och drar nya och fler kunder. Det bekräftar, att vi på många sätt kan vara en integrerad del av regionens liv, både när det gäller en säker trafikförbindelse och när familj och vänner vill ha en trevlig upplevelse tillsammans”, säger Johan Röstin.