TrA.Subject

TrA.Announcement

HH Ferries Group skapade stark tillväxt i godstrafiken under andra kvartalet 2018

Scandlines Helsingborg-Helsingör fortsatte den positiva utvecklingen och skapade under andra kvartalet 2018 en stark framgång i antalet transporterade lastbilar, vilket samtidigt innebar att överfarten ökade sin marknadsandel av lastbilstrafiken på Öresund. I maj månad var antalet lastbilar, som valde Scandlines för att kryssa sundet mellan Helsingborg och Helsingör, för första gången större än antal lastbilar som tar den fasta förbindelsen mellan Malmö och Köpenhamn.

  • Antalet transporterade lastbilar steg under andra kvartalet med 11% till 121 000 (2017: 109 000) och godsmängden växte tillsvarande till 1 389 000 ton (2017: 1 255 000 ton)
  • 12 600 avgångar – en kapacitetsökning i förhållande till andra kvartalet 2017 med 3% efter utökandet av Hamlets tidtabell. Punktligheten och kapacitetsutnyttjandet på bildäcket var nästan i nivå med andra kvartalet 2017.
  • Scandlines Helsingborg-Helsingör transporterade 352 000 personbilar under andra kvartalet 2018 (2017: 372 000) ett tapp på knappt 3%, och 1,89 miljoner passagerare (2017: 1,94 miljoner). Dessa tapp förklaras bland annat av förskjutningen av påsktrafiken som låg i andra kvartalet 2017.
  • Busstrafiken på linjen utgjorde 5 400 överförda enheter i andra kvartalet 2018 (2017: 5 800).
  • Användningen av AutoBizz Smart steg med 27% i förhållande till samma period förra året.

”Vi vet att våra kunder sätter högt värde på att spara 50 kilometers körning per väg, och samtidigt säkrar en skön paus på den korta överfarten. Det berättar både privata och företagskunder. När vi dessutom lägger till de miljömässiga fördelarna, att lastbilarna i stigande antal väljer den gröna korridoren över sundet, är det helt fantastiskt. Det visar att vi är på rätt väg.” säger Johan Röstin, CEO i HH Ferries AB.

HH Ferries Group tar löpande nya initiativ för att stärka och förbättra utbudet till sina kundgrupper.

Kapacitetsökningen med fler dagliga avgångar med Hamlet har gjort linjen mera konkurrenskraftig. Det senaste är en ny och ambitiöst mat- och mötesplats – LAT56° Bistrobar – på färjan Hamlet, samt 6 veckors gästspel av gourmetrestaurangen Gastro på färjan Tycho Brahe. Som ett led i den gröna agendan var HH Ferries Group i maj månad med till att öppna en ny plats för laddningsstationer, som i Helsingborg förser svenska och danska resandes elbilar med ström, när de använder Öresunds flytande bro.

”Vi behöver möta kundernas behov – inte bara för punktlighet, stabilitet och hög service. Vi behöver också tillmötesgå våra kunders önskan om en effektiv, flytande bro med en stark miljömässig profil som gynnar hela regionen. Det är detta som driver oss varje dag när vi tar nya initiativ på linjen.” säger Johan Röstin.

Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta Johan Röstin, CEO för HH Ferries AB, telefon +46 42 18 60 55