TrA.Subject

TrA.Announcement

Markant miljöförbättring

ForSea har under första kvartalet använt världens största batteridrivna passagerarfartyg Aurora och Tycho Brahe på sträckan Helsingborg-Helsingör. Miljöfördelen har varit stor: Företagets totala utsläpp av koldioxid och skadliga partiklar har halverats jämfört med föregående år. Både privat-och företagskunder har välkomnat förbättringarna och ställer sig positiva till de tystare och mer miljövänliga överfarterna. Det sviktande antalet passagerare och privatbilar förklaras med att påsken inte ligger med i kvartal 1 2019 till skillnad från 2018.

  • Antalet överförda lastbilar i första kvartalet var fortsatt högt med 111 000 överförda enheter. Antalet avgångar utgjorde 12 100 – lite fler än första kvartal 2018. Precisionen var fortsatt mycket högt och kapacitetsutnyttjandet på bildäcket var nästan i nivå med 1 kvartal 2018.
  • ForSea transporterade 227 000 personbilar under kvartal 1 2019 (2018: 239.000) vilket motsvarar ett tapp på knappt 5% gentemot föregående år. Det totala passargerarantalet sjönk med knappt 4% till 1,24 milj i kvartal 1 2019 (2018: 1,29 milj). Tappet förklaras främst med påskens placering som 2018 till största del låg i kvartal 1 till skillnad från 2019.
  • Busstrafiken på sträckan steg med mer än 5% till cirka 2 600 överfarter under kvartal 1 2019 (2018: knappt 2500). Ökningen förklaras med nya samarbeten med bussarrangörer som under kvartal 1 har kunnat kompensera de negativa effekter den svaga svenska kronan har orsakat.
  • Användandet av AutoBizz har stigit med mer än 6% i förhållande till samma period föregående år.


”Batteridriften av våra stora färjor har varit en succé. Vi har endast tvingats göra mindre justeringar under inkörningsperioden. Detta till trots har vi kunnat genomföra en stabil drift med i princip 100% precision av vår batteridrift under hela kvartal 1. Miljövinsterna är tydliga. Totalt sett har hela rederiets totala energiförbrukning och utsläpp av koldioxid samt skadliga partiklar halverats i jämförelse med samma period 2018”, säger Johan Röstin, CEO på ForSea.


”Kunderna har välkomnat våra initiativ. Vi erbjuder numera inte enbart den mest pålitliga utan också miljövänliga resa över Öresund– såväl för privatpersoner som för företagskunder. Det är betydelsefullt för alla att man kan resa utan buller och utsläpp och att vi samtidigt har minskade vi vår miljöpåverkning med 4 500 ton CO2 jämfört med tidigare år”, säger Johan Röstin, som förväntar sig ytterligare förbättringar kommande kvartal.

För vidare information, vänligen kontakta:
Johan Röstin, CEO ForSea AB, tel. +46 (0) 42 18 60 00