TrA.Subject

TrA.Announcement

För ett år sedan skedde stora förändringar. Namn ändrades till ForSea och en hållbar resa sjösattes på allvar genom implementeringen av batteridrift på Tycho Brahe och Aurora. En omställning som bidragit till kraftigt minskade CO2-utsläpp. Mycket har skett under de senaste 12 månaderna. ForSea ser med stolthet tillbaka på året som gått och blickar med spänning framåt.

Genom konverteringen till batteridrift och ambitiösa mål har ForSea nått långt utanför Öresundsregionens gränser. Intresset för den nya driften har varit stor och rederiet har förärats med en rad priser, bland annat den internationella utmärkelsen Hybrid Propulsion System of the Year 2019, men även lokalt genom Helsingborg stads miljöpris.
Under 2019 har man inom ForSea arbetat med fem huvudområden för att stärka sin hållbara resa. Förutom batteridrift är dessa ansvarsfull återvinning, hållbar mat, hållbar energi samt socialt ansvar. ”Vi kan med stolthet se tillbaka på ett år där vi målmedvetet har arbetat med vår hållbara resa. Där vi som första bolag i regionen gör en omfattande omställning som bidragit till markant förbättrad luftmiljö. Det känns hedrande att vårt arbete har uppmärksammats såväl lokalt, nationellt som internationellt. Det motiverar oss alla att fortsätta vår resa in i framtiden, med ett absolut mål att skapa goda förbindelser för regionen utifrån såväl ett miljö- som transportperspektiv. Vi vill göra ett avtryck i vår samtid med positiva ringar på vattnet för miljön och en levande region” säger CEO Johan Röstin.

Markant reducerade CO2-utsläpp
ForSea är världens första högintensiva batteridrivna färjelinje. Ambitionen är att ständigt minska sin miljöpåverkan och bara under innevarande år har utsläppen av CO2 minskat med hela 16 000 ton, vilket motsvarar nästan en halvering av våra CO2-utsläpp. Detta gör att alla levande varelser på land och i havet kan glädjas åt en betydligt lugnare och renare miljö. Hos ForSea stannar man inte därvid utan fortsätter att skapa utmanande miljömål för att göra så liten åverkan som möjligt på såväl havs- som luftmiljö. Detta görs bland annat genom ansvarsfull återvinning och höga krav på maten som serveras ombord. Alla matrester transporteras till biogasanläggningen för att konverteras till biogas eller biogödsel och på restaurangsidan lagas i så hög utsträckning som möjligt mat av närodlade produkter. Samtidigt kommer ForSea från våren 2020 vara MSC/ASC- certifierade, för att kunna erbjuda fisk och skaldjur från hållbart fiske.

Energibesparing på 300 ton CO2
Sedan starten av 2019 är all el som förbrukas grön och därmed helt fossilfri. Den enskilda förändringen har bidragit till en besparing på ca 300 ton CO2 jämfört med tidigare år. Under 2019 har också två energibesparingsgrupper arbetat aktivt med åtgärder av varierande slag för att minska användningen av energi. En av grupperna, Eco-driving group, har koncentrerat sig på hur färjorna manövreras och framförs så energioptimalt som möjligt, vilket minskat energiförbrukningen med 5–10%. Vidare har en annan grupp arbetat med energibesparingsåtgärder av mera teknisk art (LED-belysning, frekvensstyrning av pumpar, installation av induktionsplattor etc) som minskat förbrukningen med ca 400 000 KWh.

Seabin, Havsresan och Starting Chance
Den femte byggstenen ForSea har fokuserat på under 2019 ryms under temat ”socialt ansvar”. Under denna rubrik kan bland annat projektet med Helsingborg stads första Seabin, medverkan i Havsresan samt välgörenhetsprogrammet Starting Chance nämnas. Stadens Seabin blev resultatet av en återinvestering av vinstsumman ForSea erhöll genom Miljöpriset från Helsingborgs stad. Numera kan helsingborgaren se Norra Hamnen städas upp från plast och annat skräp. Havsresan var ett projekt som drevs av Lunds Universitet, Swedish Coast and Sea Center samt lokala dykklubbar. Målet var att undersöka sundets status. Bland annat mättes ljudnivån under havsytan. ForSea var en av sponsorerna av detta projekt. Välgörenhetsprogrammet ”Starting Chance” inledde ForSea samtidigt som man utökade vinsortimentet i båtarnas butiker och restauranger. Numera serveras sydafrikanska viner där en andel av varje såld butelj går tillbaka till hjälporganisationen Starting Chance, vars upplägg hjälper barn i förskoleålder i utsatta områden i Sydafrika att förbereda sig inför skolgång. Samtliga tre projekt kommer underhållas och vidareutvecklas under kommande år.

1-årskalas lördagen den 9 november
Fira med ForSea! Under lördagen bjuder ForSea på gratis personbiljett mellan kl 10.00-15.00.Välkommen ombord!