TrA.Subject

TrA.Announcement

Pressen välkomnas att delta vid Energi-, försörjnings- och klimatminister Lars Christian Lilleholts (V) besök ombord på ForSea. Besöket sker ombord på den nyinvigda fossilfria färjan Aurora. Ministern kommer att se den avancerade tekniken som bidrar till både tillväxten och övergången till ett mer hållbart samhälle, något som Danmark prioriterar högt.

Besöket äger rum fredagen den 1 mars 2019 från 14.30-15.40. Adressen är: Færgevej 8, 3000 Helsingør. Pressen är välkommen under ministerbesöket. Det kommer att finnas möjlighet att ta bilder under överfarten och därefter intervjuer med ministern Lars Christian Lilleholt (V) och / eller Johan Röstin, CEO ForSea. 

De fossilfria färjorna som drivs med batterier laddade med grön energi, är ett bra exempel på teknik som bidrar till både tillväxt och omvandling till ett mer hållbart samhälle. En agenda som Danmark prioriterar högt. Under besöket kommer Danmarks Energi-, försörjnings- och klimatminister att få en överblick över bland annat den avancerade robotarmen och laddningstekniken, samt inspektera batterimotorn och maskinrummet vid överfarten till Helsingborg.

Ministerbesöket är en fortsättning på den officiella invigningen av världens största batteridrivna och fossilfria färjor, Aurora och Tycho Brahe, som ägde rum den 9 november 2018. 

Engagemanget markerade inte bara kulmen på ett treårigt pionjärprojekt. Samtidigt var det en milstolpe för den gröna strategi som ForSea efterlever, då de fossilfria färjorna minskar det totala utsläppet av CO2, NOx och partiklar med 65%.

 

Anmälan:

Endast tillträde med giltigt presskort och registrering måste ske senast torsdagen den 28 februari 2019 kl 12:00 till ann-catrin.thorup@forseaferries.com.

 

Kontakt:

Förfrågningar till ministern för energi, försörjnings- och klimat riktas till:

Lasse Anker Bendtsen, tel: +45 4172 3884

 

Förfrågningar till ForSea riktas till:

Johan Röstin, tel: +46 42 18 60 00