TrA.Subject

TrA.Announcement

Under lite mer än ett år har vi levt i pandemin. Ett år då ForSea oförtrutet har seglat vidare för att bibehålla länken mellan Sverige och Danmark och därmed säkerställa såväl transporter av varor som pendlarnas resväg till jobbet, men även för dem som önskar bryta vardagen med en tura och kittla semesternerven. Än är det en bit kvar till normalläge, men glädjande är att ökning sker av resandet.

Högt tryck på fraktsidan
Framför allt fraktsidan visar på god ökning. Mars månad blev en vältrafikerad månad med hänsyn till antalet lastbilar. Knappt 41 400 lastbilar passerade över sundet med ForSea. En siffra som inte varit högre sedan maj månad 2018.

-”Ökningen visar tydligt på vikten av en fungerande överfart och att industri och verksamheter i vårt samhälle kör för högtryck, pandemin till trots”, säger Kristian Durhuus, CEO på ForSea.

Torparna plockade undan julen
Sedan 31 mars är det tillåtet för ”torparna”, danska stugägare, att besöka sina sommarställen i Sverige. Många tog chansen att besöka sina stugor under påsken, som de inte haft möjlighet att göra sedan i julas.

-”Vi fick berättat för oss om julpynt som nu äntligen kunde plockas ner och vattenledningar som lyckligtvis inte sprungit läck”, säger Alexander Gerencser, Head of Food & Beverage.

Antalet resande torpare under påsken var strax över 3000, dubbelt så många jämfört med samma period år 2020. Detta trots att de nu har självisolering under två veckor vid återkomst till Danmark.

Bryt vardagen med en ”tura” en aktivitet som ökar
Många saknar resandet och söker alternativ till att bryta vardagen och finna aktiviteter och utflykter som kan utföras i linje med de restriktioner och rekommendationer vi alla lever under. På ForSea märktes en ökning med 45% på tura-segmentet jämfört med 2020.

-”Vi har under hela pandemin arbetat för att skapa en säker miljö för både personal och våra resenärer. Vi är stolta över det arbete vi har utfört och är säkra på att ökningen sannolikt beror både på att folk i allmänhet börjat finna ett sätt att förhålla sig till pandemin, samtidigt som vi menar att passagerarna känner sig trygga hos oss under sin ”tura”. Annars hade vi varken fått välkomna dem tillbaka eller se den ökning vi faktiskt gör. Att ”tura” är en tradition som vi med glädje ser öka igen”, säger Kristian Durhuus, CEO.

 

 

Helsingør-Helsingborg överfarten är regionens flytande bro bestående av de fem färjorna Aurora, Tycho Brahe, Hamlet, Mercandia IV och Mercandia VIII. Färjorna är miljövänliga och utrustade med katalysatorer. I tillägg till detta är Aurora och Tycho Brahe båda konverterade till batteridrift för en total investeringskostnad om ca MSEK 300. INEA, ett förvaltningsorgan för innovation och nätverk inom EU har stöttat investeringen med ca MSEK 120.

2019 transporterade ForSea 7,0 miljoner passagerare samt 1,3 miljoner personbilar, 440 000 lastbilar och 16 000 bussar. Detta motsvarar 20% av de fordon som passerade över Öresund[1] 2019. Överfarten främjar integrationen och tillväxten i Öresundsregionen och drivs av 600 medarbetare som dagligen arbetar för en säker och effektiv förbindelse mellan Sverige och Danmark med målsättning att göra resandet så behagligt som möjligt och med målet att reducera co2 med 65% jmfrt med tidigare drift som skedde utan batteridrift. Förbindelsen bidrar därutöver med att skapa omkring 2000 arbeten i regionen. Kristian Durhuus är CEO för ForSea AB som ägs av investmentbolaget First Sentier Investors.

[1] Summan av fordon som passerat över Öresundsbron samt via Helsingborg-Helsingör med ForSea.