TrA.Subject

TrA.Announcement

ForSea är en dansk-svensk arbetsplats, som knyter ihop Öresundsregionen och dess unika mångfald i Helsingborg och Helsingör. Arbetet såväl till sjöss på färjorna som i hamnarna, är attraktivt och både kund- och medarbetarnöjdheten är hög.

ForSea är en viktig arbetsgivare på båda sidor sundet. Många i personalstyrkan har haft båtarna som sin arbetsplats i många, många år. Flertalet av medarbetarna började sitt arbetsliv hos ForSea som sommarjobbare. I skrivande stund är det bråda dagar på HR avdelningen. Sommarpersonal ska rekryteras inför kommande högsäsong och ansökningarna strömmar in. Hela 1700 jobbsugna sommarjobbare konkurrerar om de cirka 85 platserna till servicefunktioner inom café, butik, restaurang och terminal.

“Vi är stolta över att kunna erbjuda det första riktiga sommarjobbet till många ungdomar i närområdet. Några stannar kvar och andra kommer tillbaka år efter år under sin studietid. Våra medarbetare är vår ryggrad som ger alla resenärer en unik upplevelse”, säger Åsa Linde Tornée, Head of Human Resources på ForSea.

Förutom de många sommarjobben som för tillfället behandlas, sker även nyrekryteringar till en rad andra funktioner. Även här är intresset stort och dryga 350 ansökningar har inkommit till tjänster som supervisor, teamleaders, hamnkoordinator, matroser, jungman och kockar.

”Vår roll som viktig och uppskattad arbetsgivare i Öresundsregionen bär vi med stolthet. Medarbetarnöjdheten är hög enligt personalundersökningar och arbetsplatsen är både mångkulturell och dynamisk. Vår uppgift att knyta samman regionen sker inte enbart med täta turer över sundet utan även genom alla de arbetstillfällen vi erbjuder”, säger Kristian Durhuus, CEO på ForSea.

 

Helsingborg-Helsingör överfarten är regionens flytande bro bestående av de fem färjorna Aurora, Tycho Brahe, Hamlet, Mercandia IV och Mercandia VIII. Färjorna är miljövänliga och utrustade med katalysatorer. I tillägg till detta är Aurora och Tycho Brahe båda konverterade till batteridrift för en total investeringskostnad om ca MSEK 300. INEA, ett förvaltningsorgan för innovation och nätverk inom EU har stöttat investeringen med ca MSEK 120.

2019 transporterade ForSea 7,0 miljoner passagerare samt 1,3 miljoner personbilar, 440 000 lastbilar och 16 000 bussar. Detta motsvarar 20% av de fordon som passerade över Öresund[1] 2019. Överfarten främjar integrationen och tillväxten i Öresundsregionen och drivs av 600 medarbetare som dagligen arbetar för en säker och effektiv förbindelse mellan Sverige och Danmark med målsättning att göra resandet så behagligt som möjligt och med målet att reducera CO2 med 70% jmf med tidigare drift som skedde utan batteridrift. Förbindelsen bidrar därutöver med att skapa omkring 2000 arbeten i regionen. Kristian Durhuus är CEO för ForSea AB som ägs av investmentbolaget Igneo Infrastructure Partners (First Sentier Investors).

[1] Summan av fordon som passerat över Öresundsbron samt via Helsingborg-Helsingör med ForSea.