TrA.Subject

TrA.Announcement

Inreserestriktionerna till Danmark lättades under mitten av maj från danskt håll för svenskar.  Som ett led i detta erbjuder nu ForSea en rabatt vid snabbtest för ressugna resenärer.

Går man och funderar på en resa över sundet finns fortfarande en rad kriterier som ska uppfyllas för att utan problem kunna korsa gränsen. Kvarstår gör bland annat kravet på intyg av fullständig vaccination eller ett negativt coronatest taget inom de senaste 72 tim. För att underlätta för de svenska resenärerna erbjuder nu ForSea rabatt på 100 sek för genomförande av snabbtest hos Scantest i Helsingborg, Göteborg, Halmstad eller Malmö. För att erhålla rabatten krävs uppvisande av en giltig biljett från ForSea vid testtillfället.

“Vi vet att längtan över sundet är stor. Vi hoppas med denna aktivitet kunna erbjuda en möjlighet som både förenklar processen och gör resan billigare för våra svenska resenärer”, säger Kristian Durhuus, CEO ForSea.

Hur går det till?
Boka en tid hos Scantest eller uppsök Scantest testcenters drop in. Vid test uppvisas ID-handling samt giltig ForSea-biljett. Efter ca 15 minuter från det att testet tagits får man sitt svar som om det visar negativt coronatest, kan uppvisas vid inresa i Danmark.

Fakta:

  • Priset för ForSea-kunden är 299 sek/pers (ord pris 399 sek).
  • För inresa till Danmark krävs intyg på fullständig vaccination alt ett negativt Coronatest taget inom de senaste 72 tim.
  • Danmark välkomnar svenska resenärer bosatta i Skåne, Blekinge, Halland samt Västra Götaland.

 

Helsingør-Helsingborg överfarten är regionens flytande bro bestående av de fem färjorna Aurora, Tycho Brahe, Hamlet, Mercandia IV och Mercandia VIII. Färjorna är miljövänliga och utrustade med katalysatorer. I tillägg till detta är Aurora och Tycho Brahe båda konverterade till batteridrift för en total investeringskostnad om ca MSEK 300. INEA, ett förvaltningsorgan för innovation och nätverk inom EU har stöttat investeringen med ca MSEK 120.

2019 transporterade ForSea 7,0 miljoner passagerare samt 1,3 miljoner personbilar, 440 000 lastbilar och 16 000 bussar. Detta motsvarar 20% av de fordon som passerade över Öresund[1] 2019. Överfarten främjar integrationen och tillväxten i Öresundsregionen och drivs av 600 medarbetare som dagligen arbetar för en säker och effektiv förbindelse mellan Sverige och Danmark med målsättning att göra resandet så behagligt som möjligt och med målet att reducera co2 med 65% jmfrt med tidigare drift som skedde utan batteridrift. Förbindelsen bidrar därutöver med att skapa omkring 2000 arbeten i regionen. Kristian Durhuus är CEO för ForSea AB som ägs av investmentbolaget First Sentier Investors.

[1] Summan av fordon som passerat över Öresundsbron samt via Helsingborg-Helsingör med ForSea.