TrA.Subject

TrA.Announcement

Från den 1 november 2021 kan personer med osynliga funktionsnedsättningar som tar färjan mellan Helsingborg och Helsingör bära Solrossymbolen om de vill signalera till anställda och andra passagerare att extra tid, förståelse, tålamod eller hjälp vid överfarten kan behövas.

För personer med osynlig funktionsnedsättning, såsom autism, Alzheimers, hjärnskador, ADHD, ångest, PTSD etc kan det vara stressande eller påfrestande att vara i okända miljöer. Därför går nu ForSea, som första rederi i såväl Sverige som Danmark, med i Solrosprogrammet. Under september och oktober utbildas de anställda hos ForSea i hur de på bästa möjliga sätt kan skapa en trygg och behaglig resa för såväl personen med funktionsnedsättning som deras familjer och medresenärer.

Alla ska känna sig välkomna att resa med ForSea och uppleva både resan och lokalerna som trygga.  Solrosprogrammet är den del av detta. Vi har utbildat medarbetarna i osynlig funktionsnedsättning, vad solrosprogrammet innebär och hur de bäst säkerställer att en person som väljer att bära solrosen får en bra upplevelse. Vårt uppdrag är att binda samman regionen och människorna i den. Finns där hinder för detta, är det vår skyldighet att förenkla och förbättra. Vi hoppas genom vår medverkan i Solrosprogrammet tydligt signalera att alla är välkomna och att vi ska göra vårt yttersta för varje enskild gäst, säger Kristian Durhuus, CEO på ForSea.

Solrossymbolen bärs som ett band kring halsen, likt ett nyckelband. Symbolen signalerar att man har en funktionsnedsättning och därmed inte behöver förklara sig vid situationer där ångest, stress, förvirring eller behov av hjälp uppstår. Dessutom bär samtlig personal solrosen för att tydligt signalera vart man kan vända sig vid behov.

På Videnscenter om Handicap (kunskapscenter om handikapp) är de glada över att ForSea fokuserar på gäster med osynliga funktionshinder:

Om du har ett osynligt funktionshinder skapar det trygghet att veta att de anställda har kunskap om vad detta innebär och utbildas i att förstå och hjälpa dig när du som gäst exempelvis reser, befinner dig i okända omgivningar och platser såsom nöjesfält, stormarknader eller sjukhus. Vi hoppas att många andra företag kommer att inspireras av ForSea och ansluta sig till Solrosprogrammet de också, säger chef för Knowledge Center on Disability, Dorte Nørregaard.

Solrosbandet erbjuder inga speciella fördelar. Det är en signal till de anställda att här finns någon som kan behöva extra hänsyn, tid, tålamod eller hjälp. Det är frivilligt att bära symbolen. Solrosbandet delas ut utan kostnad i biljettförsäljningen.

Fakta
The Hidden Disabilities Sunflower är en globalt erkänd symbol för dolda funktionshinder, skapad 2016. The Hidden Disabilities Sunflower är en del av Hidden Disabilities Sunflower Scheme Limited, ett privat företag baserat i Storbritannien.

År 2016 designades och lanserades Hidden Disabilities Sunflower när London Gatwick Airport frågade "Hur kan vi identifiera att en av våra passagerare kan ha ett dolt funktionshinder?". För detta ändamål togs den första solrossymbolen fram. Produkterna som finns att tillgå är inte till försäljning utan delas ut till dem som bäst behöver dem och deras familjer eller närstående.

 

 

 För ytterligare information 

ForSea, CEO, Kristian Durhuus: +45 51 52 04 28

Videnscenter om Handicap, Centerchef, Dorte Nørregaard: +45 40 92 27 64

Hidden Disabilities Sunflower, Regional Director, Stine Marsal: +45 53 77 43 45

 

 

Helsingør-Helsingborg överfarten är regionens flytande bro bestående av de fem färjorna Aurora, Tycho Brahe, Hamlet, Mercandia IV och Mercandia VIII. Färjorna är miljövänliga och utrustade med katalysatorer. I tillägg till detta är Aurora och Tycho Brahe båda konverterade till batteridrift för en total investeringskostnad om ca MSEK 300. INEA, ett förvaltningsorgan för innovation och nätverk inom EU har stöttat investeringen med ca MSEK 120.

2019 transporterade ForSea 7,0 miljoner passagerare samt 1,3 miljoner personbilar, 440 000 lastbilar och 16 000 bussar. Detta motsvarar 20% av de fordon som passerade över Öresund[1] 2019. Överfarten främjar integrationen och tillväxten i Öresundsregionen och drivs av 600 medarbetare som dagligen arbetar för en säker och effektiv förbindelse mellan Sverige och Danmark med målsättning att göra resandet så behagligt som möjligt och med målet att reducera co2 med 65% jmfrt med tidigare drift som skedde utan batteridrift. Förbindelsen bidrar därutöver med att skapa omkring 2000 arbeten i regionen. Kristian Durhuus är CEO för ForSea AB som ägs av investmentbolaget First Sentier Investors.

[1] Summan av fordon som passerat över Öresundsbron samt via Helsingborg-Helsingör med ForSea.