TrA.Subject

TrA.Announcement

Vid torsdagens rutinkontroll och batteribyte upptäcktes en avvikelse på ett fåtal batterier. Orsaken undersöks av leverantörerna ABB och ett skifte av batterier sker. Enligt våra säkerhetsrutiner kommer därför både Tycho Brahe och Aurora framföras med traditionell dieseldrift fram tills orsaken är löst.

Under lördagens festligheter, då vi firar 1-årsjubileum på ForSea, kommer robottekniken förevisas, dock utan att laddning sker.

 

Välkommen ombord!

 

För mer information, kontakta Johan Röstin, tel: +46 42 18 60 00 eller maila presscontact@forseaferries.com