TrA.Subject

TrA.Announcement

ForSea meddelade idag att verkställande direktör Johan Röstin kommer att avgå från sin position och lämna företaget.

Det har varit ett privilegium att leda ForSea i nästan tre år. Företaget har kommit långt på kort tid och jag är stolt över att ha bidragit till de många förändringar vi genomfört och alla de resultat vi har uppnått. Jag och styrelsen har enats om att jag ska lämna bolaget med omedelbar verkan, men jag kommer att stå till den tillförordnande VD:ns förfogande om han behöver mig”, säger Johan Röstin.

Styrelsen uppskattar det engagemang som Johan Röstin visat för sitt uppdrag. Johan har haft ansvar för att skapa ett nytt varumärke, en starkare organisation och för att starta företagets gröna resa. Vi vill tacka Johan för hans bidrag till att leda in företaget på dess nya väg och för alla viktiga milstolpar som uppnåtts”, säger styrelsens ordförande Rasmus Christiansen.

Styrelsen har inlett rekryteringsprocessen för att hitta en ny VD. Under tiden kommer Jens Ole Hansen, för närvarande Chief Operating Officer (COO), att träda in som VD.

Dessa förändringar träder i kraft omedelbart. 

För mer information, vänligen kontakta presscontact@forseaferries.com