TrA.Subject

TrA.Announcement

ForSea har beslutat att konvertera Mercandia 4 från en passagerar- och fraktfärja till att
endast transportera frakt. Det innebär att det inte längre kommer att erbjudas butik och
F&B-tjänster på Mercandia 4 från den 1 september 2019. Detta är en effekt av en längre
tids minskning av bil- och passagerarvolymer. Dessutom visar kundundersökningar sedan
en tid tillbaka att passagerarna föredrar att resa med de större, modernare och grönare
båtarna.

Förändringen är ett viktigt steg för att säkra företagets position i framtiden. Ytterligare
initiativ för att modernisera verksamheten och säkerställa konkurrenskraften kommer att
genomföras.

ForSea har hittills investerat mycket pengar för att konvertera Aurora och Tycho Brahe till
batteridrift och kommer att fortsätta sitt engagemang i utvecklingen av hållbar sjöfart.

För vidare information, vänligen kontakta:
Johan Röstin, CEO ForSea AB, tel +46 (0) 42 18 60 00 eller via email presscontact@forseaferries.com.

En effektiv och miljövänlig förbindelse
Helsingör-Helsingborg överfarten är regionens flytande bro bestående av de fem färjorna Aurora, Tycho Brahe, Hamlet, Mercandia IV och Mercandia VIII. Färjorna är miljövänliga och utrustade med katalysatorer. I tillägg till detta är Aurora och Tycho Brahe båda konverterade till batteridrift för en total investeringskostnad om ca MSEK 300. INEA, ett förvaltningsorgan för innovation och nätverk inom EU har stöttat investeringen med ca MSEK 120.

2018 transporterade ForSea 7,0 miljoner passagerare samt 1,3 miljoner personbilar, 453 000 lastbilar och 16 600 bussar. Detta motsvarar 20% av de fordon som passerade över Öresund1 2018. Överfarten främjar integrationen och tillväxten i Öresundsregionen och drivs av 750 medarbetare som dagligen arbetar för en säker och effektiv förbindelse mellan Sverige och Danmark med målsättning att göra resandet så behaglig som möjligt. Förbindelsen bidrar därutöver med att skapa omkring 2000 arbeten i regionen. Johan Röstin är CEO för ForSea AB som ägs av en långsiktig infrastrukturfond förvaltade av First State Investments.