TrA.Subject

TrA.Announcement

Som den enda operatören av ”Roll-on/Roll-off-färjor” mellan Helsingør och Helsingborg tillhandahåller ForSea färjeförbindelse via en färjelinje strategiskt placerad vid punkten med det kortaste avståndet mellan de två länderna (ca 4 km). ForSea kommer att fortsätta sin långsiktiga tillväxt- och hållbarhetsresa i Norden under nytt ägandeskap och i samarbete med Molslinjen.

Med stöd av EQT Infrastructure har Molslinjen A/S ingått ett definitivt avtal om att förvärva ForSea från Igneo Infrastructure Partners. ForSea är den enda operatören av ”Roll-on/Roll-off-färjor” mellan Helsingør och Helsingborg och tillhandahåller färjeförbindelse via en färjelinje strategiskt placerad vid punkten med det kortaste avståndet mellan de två länderna (ca 4 km). ForSea-färjorna utgör en "flytande bro" och är en integrerad del av transportinfrastrukturen i Norden. Varje år transporterar ForSea över sex miljoner passagerare, en miljon personbilar och 450 000 lastbilar över sundet. Bolagets flotta består av fem färjor, varav två elektriska och en tredje som är planerad för eldrift – vilket innebär att ForSea är på god väg mot att göra flottan CO2-neutral inom detta decennium.

”ForSea är ledande inom sin bransch och visar att det är möjligt att driva en hållbar färjelinje som samtidigt skapar fina resultat. Hållbara transporter är framtidens modell och ForSea kommer fortsätta arbetet med att gå i bräschen för den gröna resan,” säger Kristian Durhuus CEO på ForSea.

”Vi är otroligt stolta över ForSeas utveckling och vad vi har uppnått under vårt 8-åriga ägande. En global branschledare inom CO2-neutralitet, en stark och motståndskraftig verksamhet som klarar av pandemier, och en modern och pålitlig infrastrukturoperatör. ForSea har en ljus framtid framför sig”, säger Hamish Lea-Wilson, partner på Igneo Infrastructure Partners.

 

Molslinjen köptes av EQT Infrastructure 2021 och bolaget har ca 1 200 anställda. Varje år transporterar Molslinjen ca 8 miljoner passagerare via sina nio färjelinjer från Danmark. EQT har omfattande erfarenhet av att utveckla företag inom transport och logistik med fokus på hållbarhet och långsiktigt ägande.

 

"ForSea är ett attraktivt och välskött färjerederi. På samma sätt är ForSea och Molslinjen båda viktiga transportlänkar i Norden med ett mycket kompletterande utbud av tjänster och expertis inom sina respektive organisationer. Vi ser fram emot ett nära samarbete mellan Molslinjen och ForSea där vi kan utbyta lärdomar och fortsätta tillväxtresan mot en hållbar ledande aktör i regionen”, säger Carsten Jensen, vd på Molslinjen.

 

”ForSea är en stark aktör inom det nordiska färjesegmentet där bolagets rutt utgör en viktig del av regionens kritiska infrastruktur. Den flytande bron förbinder människor och företag i Europa, och förenar Sverige med kontinenten. ForSeas investeringar inom hållbarhet och erfarenhet från att operera elektriska färjor är helt i linje med EQT:s investeringsmandat. Vi ser fram emot att fortsätta investera i ForSea och stötta bolaget på dess hållbarhetsresa, säger Carl Sjölund, ansvarig partner på EQT.

Affären är villkorad av de svenska och danska konkurrensmyndigheternas godkännande och förväntas avslutas i början av 2023. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra försäljningspriset.

Presskontakter

För Molslinjen: Jesper Maack, PR and communications manager, jma@molslinjen.dk, +45 20 19 62 15
För EQT: Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334
För ForSea:  Press Office, presscontact@forseaferries.com  

För Igneo: Louise Collins, corpcomms@firstsentier.com

Om Molslinjen
Molslinjen är Danmarks största passagerarfärjerederi med över 1,200 anställda och 15 fartyg som betjänar över åtta miljoner människor per år på nio linjer, inklusive förbindelser till Sverige och Tyskland. I samarbete med Herning Turist driver Molslinjen bussar under varumärket Kombardo Expressen på direkta busslinjer till/från Köpenhamn - Aarhus, Aalborg, Randers, Holstebro, Herning, Silkeborg och Rønne.

Mer info: www.molslinjen.dk  

Om EQT

EQT är en syftesdriven global investeringsorganisation med 114 miljarder EUR i förvaltat kapital. EQT-fonder har portföljbolag i Europa, Asien-Stillahavsområdet, Nordamerika med en total försäljning på cirka 29 miljarder EUR och mer än 280 000 anställda. EQT arbetar med portföljbolag för att uppnå hållbar tillväxt, operationell excellens och marknadsledarskap.

Mer info: www.eqtgroup.com
Följ EQT på LinkedIn, Twitter, YouTube och Instagram

 

Om ForSea

ForSea driver Helsingborg-Helsingør färjelinjen, Öresundsregionens flytande bro, med en flotta som består av fem fartyg. 2019 transporterade ForSea 7,0 miljoner passagerare samt 1,3 miljoner personbilar, 440 000 lastbilar och 16 000 bussar. Överfarten främjar integrationen och tillväxten i Öresundsregionen och drivs av 600 medarbetare som dagligen arbetar för en säker, effektiv och miljövänlig förbindelse mellan Sverige och Danmark. Förbindelsen bidrar därutöver med att skapa omkring 2 000 arbeten i regionen.


Mer info: www.forsea.se

 

Om Igneo
Igneo Infrastructure Partners är ett självständigt investeringsteam inom First Sentier Investors Group. Igneo investerar i hög kvalitativa, mellanstora infrastrukturföretag i Storbritannien, Europa, Nordamerika, Australien och Nya Zealand. Sedan starten 1994, har teamet arbetat med portföljbolagen för långsiktigt och hållbart värdeskapande genom innovation och proaktiv kapitalförvaltning. Igneo har per den 30 september 2022 24,1 miljarder EUR i förvaltat kapital för mer än 120 institutionella investerare globalt.


Mer info: www.igneoip.com