TrA.Subject

TrA.Announcement

ForSea fortsätter bryta ny mark för miljön och hållbart resande. 2018 genomfördes den första konverteringen till batteridrift av färjorna Tycho Brahe och Aurora till världens största batteridrivna Ro-Pax färjor. Ett världsunikt projekt som kantats av såväl fram- som motgångar, precis som pionjärinsatser oftast görs. Än idag innehar ForSea världens största batteripack på en högfrekvent färja. Aurora har seglat till 93% på el under året som gått och bidragit med stora miljövinster i regionen för såväl luft som hav. Under året har Tycho Brahe genomgått en stor uppgraderingsprocess där samtliga batteripackar nu är utbytta för att kunna lagra mer energi och fördubbla livslängden på batteripacken från 5 till 10 år.

ForSea har uppdaterat energilagringssystemet ombord på Tycho Brahe och därmed ökat batterikapaciteten från 4 160 kWh till 6 400 kWh, utan att behöva ytterligare utrymme ombord på fartyget. Genom att öka batterikapaciteten ombord på Tycho Brahe med 50% kan ForSea nu minska utsläppen ytterligare, vilket gynnar den lokala miljön och passagerarna. Med start idag seglar Tycho Brahe återigen med batteridrift och världens största batteripack. ForSea har härmed slutfört ännu ett stort projekt som innebär stora miljövinster för hela Öresundsregionen med bla minskat CO2-utsläpp med över 70% per år (jämfört med basåret 2016), vilket motsvarar en årlig reduktion med 26 000 ton CO2. Tycho Brahes uppgraderade energisystem och batteripack förstärker visionen om hållbara transporter och resor till sjöss, som förverkligas genom innovation och engagemang.

Det är med stolthet vi idag firar Tycho Brahes lyckosamma uppgradering av batteridriften. Vi inspireras av våra framgångar, lär av våra motgångar och kommer aldrig ge vika i vår gröna resa. Våra mål är högt ställda och det här är ytterligare ett stort steg i rätt riktning för att nå vår realistiska dröm, att bli ett av världens mest hållbara transportföretag”, säger Kristian Durhuus, CEO på ForSea.

Den danska och svenska regeringens respektive mål på 70% CO2 reduktion för år 2030, uppnår ForSea redan under hösten 2022 på färjelinjen Helsingborg-Helsingör.

Fakta om batteridriften

  • Batteridriften av fartygen är ett mycket innovativt system som krävt stora justeringar både ombord och iland. En helautomatisk laserstyrd robotarm ansluter till färjorna för laddning varje gång de är i hamn. Färjorna framförs enbart av grön el från vind, vatten och sol. En laddning är tillräcklig för överfarten på tjugo minuter. Med eldriften minskar även bullernivån och vibrationer avsevärt, vilket är positivt för passagerare, närboende och det marina livet.
  • ForSea har världens två största batteridrivna färjor på en högfrekvent färjelinje och Tycho Brahe har världens största batteripack.
  • CO2-utsläppen har minskat med 65 000 ton sedan Aurora och Tycho Brahe konverterades till batteridrift i september 2018.
  • Vid full batteridrift av två färjor minskar rederiets totala CO2-utsläpp med minst 70% årligen (ca 26 000 ton).
  • 93% av alla överfarter med Aurora under 2022 har genomförts med batteridrift
  • 97% av alla turer med färjorna Aurora och Tycho Brahe kommer att genomföras med batteridrift framöver.
  • Endast grön förnyelsebar el används vid laddning (med den högsta klassificeringen).


Helsingør-Helsingborg överfarten är regionens flytande bro bestående av de fem färjorna Aurora, Tycho Brahe, Hamlet, Mercandia IV och Mercandia VIII. Färjorna är miljövänliga och utrustade med katalysatorer. I tillägg till detta är Aurora och Tycho Brahe båda konverterade till batteridrift för en total investeringskostnad om ca MSEK 300. INEA, ett förvaltningsorgan för innovation och nätverk inom EU har stöttat investeringen med ca MSEK 120.

2019 transporterade ForSea 7,0 miljoner passagerare samt 1,3 miljoner personbilar, 440 000 lastbilar och 16 000 bussar. Detta motsvarar 20% av de fordon som passerade över Öresund[1] 2019. Överfarten främjar integrationen och tillväxten i Öresundsregionen och drivs av 600 medarbetare som dagligen arbetar för en säker och effektiv förbindelse mellan Sverige och Danmark med målsättning att göra resandet så behagligt som möjligt och med målet att reducera CO2 med 70% jmf med tidigare drift som skedde utan batteridrift. Förbindelsen bidrar därutöver med att skapa omkring 2000 arbeten i regionen. Kristian Durhuus är CEO för ForSea AB som ägs av investmentbolaget First Sentier Investors.

[1] Summan av fordon som passerat över Öresundsbron samt via Helsingborg-Helsingör med ForSea.