TrA.Subject

TrA.Announcement

Staycation, hemester − kärt barn har många namn och är här för att stanna
Ressuget håller i sig och ForSea kan lägga ännu en rekordhelg bakom sig. Under Kristi Himmelsfärd var det
många som valde att korsa sundet och njuta både ombord på färjorna och av upplevelser på andra sidan
sundet.

Färjorna sjuder av liv, butikens rika utbud lockar, restaurangerna är fullbokade och nya rekord sätts. Totalt 135 000 resande färdades med ForSea under perioden onsdag – söndag (25–29/5). Granskas enbart landgångspassagerare visar siffror på rekordhöga 80 000 passagerare under dagarna 21–29 maj, en summa som slår det tidigare veckorekordet från 2017.

” Det är med glädje vi kan konstatera att vi går förbi rekordet från 2017. Det blir tydligt för oss att
våra utbud ombord och resan i sig är verkligt uppskattat av våra resenärer. Vi fortsätter knyta
samman regionen och möjliggör för ökad aktivitet hos såväl handel- som restaurangsektorn på
båda sidor sundet. Samtidigt ser vi en ökning av försäljning hos oss ombord och fullbokade
restauranger. Glädjande på alla vis, säger Kristian Durhuus”, CEO ForSea.

Helsingør-Helsingborg överfarten är regionens flytande bro bestående av de fem färjorna Aurora, Tycho Brahe, Hamlet, Mercandia IV och Mercandia VIII. Färjorna är miljövänliga och utrustade med katalysatorer. I tillägg till detta är Aurora och Tycho Brahe båda konverterade till batteridrift för en total investeringskostnad om ca MSEK 300. INEA, ett förvaltningsorgan för innovation och nätverk inom EU har stöttat investeringen med ca MSEK 120.

2019 transporterade ForSea 7,0 miljoner passagerare samt 1,3 miljoner personbilar, 440 000 lastbilar och 16 000 bussar. Detta motsvarar 20% av de fordon som passerade över Öresund1 2019. Överfarten främjar integrationen och tillväxten i Öresundsregionen och drivs av 600 medarbetare som dagligen arbetar för en säker och effektiv förbindelse mellan Sverige och Danmark med målsättning att göra resandet så behagligt som möjligt och med målet att reducera CO2 med 70% jmf med tidigare drift som skedde utan batteridrift. Förbindelsen bidrar därutöver med att skapa omkring 2000 arbeten i regionen. Kristian Durhuus är CEO för ForSea AB som ägs av investmentbolaget First Sentier Investors.


1 Summan av fordon som passerat över Öresundsbron samt via Helsingborg-Helsingör med ForSea.