TrA.Subject

TrA.Announcement

Rekordhelg i februari följs under mars månad upp med fortsatt uppgång och nya rekordsiffror. Med lättade restriktioner på båda sidor sundet fortsätter ressuget att underhållas. Hos ForSea syns en ökning inom alla kundgrupper, oavsett om resan är en utflykt över dagen eller gäller en transport.

På transportsidan blev det all time high
Den ökade aktiviteten i samhället gör avtryck på transportsektorn. Under senaste månaden ser man en ökning om 7,4% på fraktsidan jämfört med 2021. Den viktiga roll ForSea fyller genom att knyta samman regionen och möjliggöra för täta transporter över Öresund befästs ytterligare.

Reslusten håller i sig
Redan i februari visade resenärer via landgång rekordsiffror och under mars månad fortsatte den positiva utvecklingen. Passagerartalen motsvarar nu ca 90% jämfört med normalåret 2019. Hemesterlusten håller i sig och viljan att besöka närområdena i Öresundsregionen är stor på båda sidor sundet. ForSea förbereder sig inför kommande säsong och förväntar en fortsatt ökning gällande passagerartalen i samband med påskhelgen och under vår- och sommarperioden. För att möta efterfrågan arbetas det intensivt på att ha en bredd i sortimentet ombord och ge alla resenärer den goda service de förväntar sig. För att nå upp till kraven inför sommaren rekryteras just nu 85 säsongsanställda.

Ökat utbud & shoppingsug
Det ökande resandet syns även i försäljningen ombord, där många nya resenärer upptäckt tjusningen med båtresan hos ForSea. Såväl shop som café- och restaurangverksamhet är välbesökta. I caféerna efterfrågas Turaklassiker som räksmörgåsen men även den veganska nykomlingen med smak av Skagen och lax. Auroras KRAV-märkta restaurang riktigt sjuder av liv och erbjuder en varierande meny med nya smaker. Utbudet i butiken blir en viktig del av reseupplevelsen, där försäljningen under mars var 50% högre än normalåret 2019 och fortsätter att växa. Nya verksamheter ombord är dessutom att vänta. Den 8 april öppnades exempelvis en ny bar upp ombord på Hamlet.

”Den ihållande positiva utveckling vi ser gjuter självklart fortsatt hopp på vågorna. Vi har kämpat oss igenom en pandemi och är verkligt stolta över hur detta genomförts. Nu är vi ute på andra sidan och möts av positiva siffror kopplat till såväl resande som inköp ombord. Vi ser med tillförsikt fram emot påsken, som vi hoppas ska ge oss anledning att fira nya fina resultat framöver”, säger Kristian Durhuus CEO på ForSea.

 Fakta - Första kvartalet 2022

  • Ca 90% passagerare jmft med 2019
  • Över 200 000 landgångspassagerare under mars 2022
  • Över 65 000 bilar under mars 2022
  • Över 44 000 lastbilar under mars 2022
  • 50% högre omsättning i butiker ombord under mars, jämfört med 2019
  • 3 000 sålda räksmörgåsar i caféerna
  • 7 000 gäster i restaurangen
  • 85 säsongsanställda rekryteras inför sommaren


Helsingborg-Helsingör överfarten är regionens flytande bro bestående av de fem färjorna Aurora, Tycho Brahe, Hamlet, Mercandia IV och Mercandia VIII. Färjorna är miljövänliga och utrustade med katalysatorer. I tillägg till detta är Aurora och Tycho Brahe båda konverterade till batteridrift för en total investeringskostnad om ca MSEK 300. INEA, ett förvaltningsorgan för innovation och nätverk inom EU har stöttat investeringen med ca MSEK 120.

2019 transporterade ForSea 7,0 miljoner passagerare samt 1,3 miljoner personbilar, 440 000 lastbilar och 16 000 bussar. Detta motsvarar 20% av de fordon som passerade över Öresund[1] 2019. Överfarten främjar integrationen och tillväxten i Öresundsregionen och drivs av 600 medarbetare som dagligen arbetar för en säker och effektiv förbindelse mellan Sverige och Danmark med målsättning att göra resandet så behagligt som möjligt och med målet att reducera CO2 med 70% jmf med tidigare drift som skedde utan batteridrift. Förbindelsen bidrar därutöver med att skapa omkring 2000 arbeten i regionen. Kristian Durhuus är CEO för ForSea AB som ägs av investmentbolaget Igneo Infrastructure Partners (First Sentier Investors).

[1] Summan av fordon som passerat över Öresundsbron samt via Helsingborg-Helsingör med ForSea.