TrA.Subject

TrA.Announcement

Lusten att resa i närregionen är stor och de spontana dagsutflykterna över sundet är tillbaka. Efter två år av restriktioner och osäkerhet med anledning av pandemin ser nu ForSea en markant ökning i antal gäster ombord. Februari avslutades med rekordhelg. Lördagen den 26 februari slog ForSea rekord. Över 18 000 gående resenärer passerade ForSeas räkneverk och Helsingör sjöd av liv som under ”gamla tider”. Ett passagerarantal av denna storlek har inte hänt sedan 90-talet, under en februari månad.

Under helgen reste totalt 57 000 personer över sundet. En rekordhelg som tydligt visar att suget efter upplevelser på båda sidor av sundet är stort och uppdämt. Biljettmixen indikerar att resandet är ganska spontant och viljan att besöka andra sidan är stor. De båda städerna Helsingborg och Helsingör knyts åter tätt samman och bidrar till varandras handel samt turist- och reseindustri.

”Än har inte svensken och dansken helt återgått till tidigare resande, men sammantaget är det en verkligt positiv utveckling. Vår uppgift på ForSea är bland annat att knyta samman regionen och gynna såväl resande som handel på båda sidor sundet− Ett viktigt och värdefullt uppdrag”, säger Kristian Durhuus CEO på ForSea

 

Helsingør-Helsingborg överfarten är regionens flytande bro bestående av de fem färjorna Aurora, Tycho Brahe, Hamlet, Mercandia IV och Mercandia VIII. Färjorna är miljövänliga och utrustade med katalysatorer. I tillägg till detta är Aurora och Tycho Brahe båda konverterade till batteridrift för en total investeringskostnad om ca MSEK 300. INEA, ett förvaltningsorgan för innovation och nätverk inom EU har stöttat investeringen med ca MSEK 120.

2019 transporterade ForSea 7,0 miljoner passagerare samt 1,3 miljoner personbilar, 440 000 lastbilar och 16 000 bussar. Detta motsvarar 20% av de fordon som passerade över Öresund[1] 2019. Överfarten främjar integrationen och tillväxten i Öresundsregionen och drivs av 600 medarbetare som dagligen arbetar för en säker och effektiv förbindelse mellan Sverige och Danmark med målsättning att göra resandet så behaglig som möjligt.

[1] Summan av fordon som passerat över Öresundsbron samt med Helsingborg-Helsingör med ForSea.