TrA.Subject

TrA.Announcement

Även om det kalendermässigt går mot mörkare tider, går ForSea sannerligen mot ljusare. Tillväxt, optimism och ökat intresse för resandet är tre ledord som beskriver situationen i dagsläget. Nivån från 2019 om 7 miljoner resande närmar sig med stormsteg och ForSea känner stark tilltro till framtiden.

När samhället i stort både lärt sig att hantera den nya situation som pandemin inneburit, vaccinationsgrad ökar samt lättade inreserestriktioner mellan de båda grannländerna har införts. Ja, då börjar fler och fler att resa över sundet och suget efter upplevelser ökar. Hos ForSea har man bland annat märkt en avsevärd ökning (+117% jfr jun-aug 2020) av turandet mellan Sverige och Danmark. Denna ökning är till och med högre än 2019, innan pandemin ändrade hela reselandskapet och semestrar samt upplevelser i närområdet blev än populärare. Det verkar dessutom som det svenska fenomenet ”tura” har inspirerat danskarna som numera i större utsträckning genomför en ”one-day-cruise” från den danska sidan. Även weekendresor mellan Sverige och Danmark har ökat kraftigt (+87% jfr juli 2020). Detta har i sin tur inneburit en ökning av försäljning inom såväl shopping- som restaurangdelen. ForSeas förhållningsregler för personal och passagerare har skapat en trygg miljö som inneburit att passagerarna under säkra förhållanden kunnat njuta av shopping, restaurang- och barbesök såväl inomhus som ute på däck.

Vi närmar oss med stormsteg nivåerna från 2019 om 7 miljoner resande med ForSea. Det har varit fantastiskt att återse alla förväntansfulla gäster. Den ökade nivån av resande, besök i våra restauranger och shoppingsugna gäster stärker oss. För oss är detta ett bevis på att vi under hela pandemin visat på säkert resande för våra resenärer. Det känns tryggt att resa med oss och lusten och längtan efter upplevelser börjar på riktigt att väckas till liv, säger Kristian Durhuus, VD på ForSea

 Ändrade vanor
Sedan pandemins intåg har de mest besökta sidorna på ForSeas hemsida varit relaterade till ”Covid”. Även här ser man i dagsläget en förändring. Numera eftersöks information kring resandet. Suget efter resor och upplevelser på andra sidan sundet har åter väckts till liv. Detta återspeglas också i statistiken. Bilresande från Danmark till Sverige är numera i princip tillbaka på normalnivå. Däremot har inte svensken i samma utsträckning återgått till resande med bil över sundet, utan föredrar turandet eller dagsbesök till fots i Helsingör med omnejd.

Hösten ser ljus ut
Med en biltrafik som gradvis återhämtar sig genom resandet till och från Tyskland, weekendturer mellan Sverige och Danmark och det fortsatt stora intresset för såväl turande som shopping ombord, ser ForSea fram emot en höst med fortsatt positiv utveckling. Med fortsatt täta avgångar och inarbetade rutiner kommer ForSea fortsättningsvis kunna erbjuda ett säkert resande för alla resenärer.

Sommarens resande och läget ombord i siffror

Jämförelse i jun-aug 2021 mot föregående år.

Resor med bil

+23% bilar mellan Helsingborg-Helsingör
+87% bilar vid weekendresor till Sverige och Danmark
+94% visningar av destinationssidor på forsea.dk
+23% visningar av destinationssidor på forsea.se

Tura

 

+117% resenärer som turar
+58% visningar av turasidor på forsea.se

Restaurang och Bar

+52% gäster i Waves Restaurant Aurora
+92% omsättning i Utebaren Aurora
+23% visningar av restaurangsidor på forsea.se

Presskontakt vid frågor: +46 (0) 42 18 60 00 eller via presscontact@forseaferries.com

 

Helsingør-Helsingborg överfarten är regionens flytande bro bestående av de fem färjorna Aurora, Tycho Brahe, Hamlet, Mercandia IV och Mercandia VIII. Färjorna är miljövänliga och utrustade med katalysatorer. I tillägg till detta är Aurora och Tycho Brahe båda konverterade till batteridrift för en total investeringskostnad om ca MSEK 300. INEA, ett förvaltningsorgan för innovation och nätverk inom EU har stöttat investeringen med ca MSEK 120.

2019 transporterade ForSea 7,0 miljoner passagerare samt 1,3 miljoner personbilar, 440 000 lastbilar och 16 000 bussar. Detta motsvarar 20% av de fordon som passerade över Öresund[1] 2019. Överfarten främjar integrationen och tillväxten i Öresundsregionen och drivs av 600 medarbetare som dagligen arbetar för en säker och effektiv förbindelse mellan Sverige och Danmark med målsättning att göra resandet så behagligt som möjligt och med målet att reducera co2 med 65% jmfrt med tidigare drift som skedde utan batteridrift. Förbindelsen bidrar därutöver med att skapa omkring 2000 arbeten i regionen. Kristian Durhuus är CEO för ForSea AB som ägs av investmentbolaget First Sentier Investors.

[1] Summan av fordon som passerat över Öresundsbron samt via Helsingborg-Helsingör med ForSea.