TrA.Subject

TrA.Announcement

Säkerheten för våra passagerare och anställda är alltid av högsta prioritet och vi följer därför de rekommendationer och den vägledning som ges från folkhälsomyndigheterna i Sverige och Danmark. Nedan informerar ForSea med anledning av de danska myndigheternas beslut att stänga gränsen mellan Sverige och Danmark under perioden 14 mars-13 april.

ForSea kommer fortsätta segla mellan Helsingborg-Helsingör, även i perioden 14 mars-13 april. Detta för att tillgodose transportbehoven för de resenärer som är berättigade att resa mellan Sverige  och Danmark samt för varutransporter med lastbil. Det är viktigt att säkra frakttransporterna till/från Sverige/Danmark samt säkerställa fortsatt förbindelse för personer som arbetar på olika sidor sundet.

"Corona-epidemin har skapat stor osäkerhet på båda sidor sundet, då det trafikeras regelbundet av många människor av såväl privata som affärsmässiga skäl. Hos ForSea gör vi vårt yttersta för att fortsättningsvis uppfylla våra kunders behov. Även om vår verksamhet påverkas av gränsstängningen, är vi fast beslutade om att leva upp till vårt samhällsansvar och göra allt som står i vår makt för att säkra förbindelsen över sundet. Som alltid kommer säkerheten främst och vi följer de rekommendationer som kommer från såväl danska som svenska myndigheter. Med dessa i ryggen seglar vi vidare med absoluta ambitionen att säkra transporterna över sundet även så länge de generella inreseförbuden gäller."  Styrelseordförande för ForSea Rasmus Christiansen

För mer information, kontakta Jens-Ole Hansen, tel: +46 42 18 60 00 eller maila presscontact@forseaferries.com  

Ytterligare information läs här:
https://www.forsea.se/corona
https://www.forsea.dk/corona
https://www.forseaferries.com/corona

Helsingør-Helsingborg överfarten är regionens flytande bro bestående av de fem färjorna Aurora, Tycho Brahe, Hamlet, Mercandia IV och Mercandia VIII. Färjorna är miljövänliga och utrustade med katalysatorer. I tillägg till detta är Aurora och Tycho Brahe båda konverterade till batteridrift för en total investeringskostnad om ca MSEK 300. INEA, ett förvaltningsorgan för innovation och nätverk inom EU har stöttat investeringen med ca MSEK 120.

2019 transporterade ForSea 7,0 miljoner passagerare samt 1,3 miljoner personbilar, 440 000 lastbilar och 16 000 bussar. Detta motsvarar 20% av de fordon som passerade över Öresund[1] 2019. Överfarten främjar integrationen och tillväxten i Öresundsregionen och drivs av 550 medarbetare som dagligen arbetar för en säker och effektiv förbindelse mellan Sverige och Danmark med målsättning att göra resandet så behaglig som möjligt. Förbindelsen bidrar därutöver med att skapa omkring 2000 arbeten i regionen. Jens-Ole Hansen är CEO för ForSea AB som ägs av investmentbolaget First State Investments.