Covid-19 viruset fortsätter att sprida sig över Europa. ForSea följer och övervakar både situationen och utvecklingen noggrant.

Säkerheten för våra passagerare och anställda är alltid av högsta prioritet och vi följer därför samtliga rekommendationer och vägledning som ges från folkhälsomyndigheterna i Sverige och Danmark.

Danska myndigheter har beslutat att stänga den danska gränsen för inresor

Inreseförbudet gäller i perioden:
Från kl 12.00 den 14 mars till och med den 13 april.
Förbudet för inresa gäller ej följande grupper:

  • Danska medborgare.
  • Pendlare med anställning i Danmark.
  • Starkt berättigat syfte.
  • Frakt och varutransport med lastbil.

Dansk gränskontroll kontrollerar att inreseförbudet efterlevs och att inresa kan styrkas av resenären.

Säkerheten vid din resa med ForSea

För att kunna garantera våra passagerare bästa och säkrast möjliga resa med oss, har ForSea infört en del extraordinära åtgärder:

  • Information kring vikten av god hygien och hur man uppnår detta för att minimera risken för spridning har satts upp i alla passagerarutrymmen såsom ombord, i hamnar och terminaler. Materialet kommer ifrån Folkhälsomyndigheterna i Sverige och Danmark.
  • Ökad rengöringsfrekvens med fokus på desinficering av högriskområden (Hotspots).
  • Ökat fokus på antalet passagerare som vistas ombord. I dagsläget ligger antalet långt under den gräns som myndigheterna rekommenderar för offentliga sammankomster.
  • Ökad möjlighet till handrengöring för passagerare och anställda. Desinficerande medel finns placerat i alla passagerarutrymmen ombord på fartygen, i hamnarna samt i terminaler för att säkra god handhygien.
  • Ökad fokus på interna procedurer som syftar till att minska risken för smittspridning såsom särskilda rutiner för anställda som varit utomlands, särskilda rutiner för extern arbetskraft, ökade krav på hygienrutiner osv.

Uppdaterad: 2020-03-14, 09:30