TrA.Subject

TrA.Announcement

Bolaget använder s.k. cookies på våra webbplatser. En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats till din webbläsare. Cookien kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket på den aktuella webbsidan. Olika cookies finns alltså på olika datorer för det fall du använder olika datorer för att nå våra webbplatser. Cookies är inte bärare av virus och kan inte förstöra annan information som finns lagrad på din dator.

Cookies brukar normalt kategoriseras dels baserat på dess ursprung, dels baserat på huruvida de lagras i din webläsare eller inte. Till att börja med kan cookies antingen skickas till dig från den webbplats du besöker (s.k. förstapartscookie) eller från en annan organisation som levererar tjänster till den aktuella webbplatsen, såsom ett analys- och statistikföretag (s.k. tredjepartscookie). Cookies kan vidare delas in i sessionscookies och varaktiga cookies. En sessionscookie skickas till din dator för att webbsidorna ska fungera korrekt under ditt besök och raderas när du stänger din webbläsare. Funktionen av en sessionscookie är t.ex. att den aktiveras när du återvänder till en tidigare besökt del av hemsidan och underlättar på så vis din navigering på hemsidan. En varaktig cookie lagras däremot i din webbläsare och medför således att en webbplats kan känna igen din dators IP-adress även om du stänger av din dator eller loggar ut mellan besöken. Cookien sparas i ett år och raderas sedan.

Bolaget använder både sessionscookies och varaktiga cookies på vår webbplats. Båda typerna av cookies används främst för våra tjänsters funktionalitet, för att hjälpa oss förbättra vår leverans av tjänster, för att ge dig ytterligare funktioner eller för att hjälpa oss att förse dig med relevant och personlig reklam/marknadsföring. Vidare använder Bolaget tredjepartscookies från Google Analytics i syfte att undersöka hur vi bör anpassa och förbättra informationen på Bolagets hemsida på bästa möjliga sätt.

Google Analytics är en analytisk tjänst för statistiska ändamål som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Google Analytics samlar information på din enhet och gör det möjligt att analysera din användning av Bolagets hemsida och mobilapplikation. Information överförs i regel till en Google-server i USA där informationen lagras. IP-adresser insamlade av tredjepartscookies inom EU/EES kommer emellertid att förkortas och därmed anonymiseras innan överföring till USA, vilket medför att det inte kommer att betraktas som personuppgifter. För mer information om användningen av Google Analytics i mobilapplikationen, vänligen se den särskilda integritetspolicyn för applikationen.

De flesta webbläsare har en standardinställning som accepterar användningen av cookies. Du kan enkelt avstå från att låta Bolagets webbplats lagra cookies i din dator genom att göra en inställning i din webbläsare, inklusive att blockera cookies eller radera de cookies som finns lagrade på datorn. Vänligen notera att om du väljer att inte tillåta cookies kan vissa funktionaliteter på våra webbplatser upphöra att fungera säkert och korrekt och vissa tjänster kan inte tillhandahållas. Hur du raderar eller ändrar inställningarna för cookies anges i instruktionerna till din webbläsare eller i den hjälpfunktion som normalt finns att tillgå i webbläsaren.