TrA.Subject

TrA.Announcement

ForSea fortsätter att vara en snabb och pålitlig fraktservice mellan Sverige och Danmark, även under coronakrisen. I tider då gränser är stängda och produktion, handel och industrisektor blir svårt drabbade, bland annat med anledning av försenade leveranser, är förbindelsen mellan Helsingborg-Helsingör av stor vikt för att bibehålla varukedjan. Genom hög frekvens av seglatser kan flödet av varor in och ut ur Europa vara en viktig kugge.

ForSea är unika med upp till 110 dagliga överfarter för frakt. Vi arbetar för att kunna ge den service och frekvens som krävs för att upprätthålla förbindelserna i dessa tider och har tydliga riktlinjer för våra medarbetare för att säkerställa att alla, såväl gäster som personal, ska känna sig trygga vid överfarten, säger Peter Kesting, Head of Freight.

Överfarten mellan Helsingborg-Helsingör tar endast 20 minuter och ForSea är redo att ge fraktkunder service dygnet runt, för att lastbilarna ska kunna nå sin destination i tid. Situationen för fraktbranschen har genom nedstängning av servicefunktioner runt om i Europa, försvårat förhållandena för chaufförerna. Vid överfart med ForSea möjliggörs välbehövlig tid för en paus längs transportvägen. För att kunna skydda lastbilschaufförer och check-in personal från coronavirus, uppmuntras chaufförerna att använda självbetjäningskiosker och fast lanes. Det är viktigt att möjliggöra fri rörelse för gods, även under de här extraordinära förhållandena.

För att läsa mer om service för frakt: https://www.forsea.se/frakt

För att läsa mer om åtgärder som vidtas med anledningen av Corona:
https://www.forsea.se/corona
https://www.forsea.dk/corona
https://www.forseaferries.com/corona

Helsingør-Helsingborg överfarten är regionens flytande bro bestående av de fem färjorna Aurora, Tycho Brahe, Hamlet, Mercandia IV och Mercandia VIII. Färjorna är miljövänliga och utrustade med katalysatorer. I tillägg till detta är Aurora och Tycho Brahe båda konverterade till batteridrift för en total investeringskostnad om ca MSEK 300. INEA, ett förvaltningsorgan för innovation och nätverk inom EU har stöttat investeringen med ca MSEK 120.

2019 transporterade ForSea 7,0 miljoner passagerare samt 1,3 miljoner personbilar, 440 000 lastbilar och 16 000 bussar. Detta motsvarar 20% av de fordon som passerade över Öresund[1] 2019. Överfarten främjar integrationen och tillväxten i Öresundsregionen och drivs av 550 medarbetare som dagligen arbetar för en säker och effektiv förbindelse mellan Sverige och Danmark med målsättning att göra resandet så behaglig som möjligt. Förbindelsen bidrar därutöver med att skapa omkring 2000 arbeten i regionen. Jens-Ole Hansen är CEO för ForSea AB som ägs av investmentbolaget First State Investments.