TrA.Subject

TrA.Announcement

Köp och leverans av färjebiljetter köpta online

Priser

Våra priser gäller alltid i svenska kronor (SEK).

Vid köp av biljett i Danmark eller Tyskland gäller respektive lands prislista och valuta.

Biljetten gäller endast till den färjelinje, biljettyp samt fordonstyp som angivits vid köpet. 

Rabattkod

Eventuell rabattkod skall anges innan slutförd bokning så att rätt pris enligt avtal kan erhållas.

Bokningsbekräftelse

Efter avslutad bokning och betalning skickas en bokningsbekräftelse via mail. Bokningsbekräftelsen innehåller uppgifter om valda färjesträckor, avgångstider, fordonstyp, antal personer samt bokningsnummer. Bokningsnumret skall uppges vid ankomst till avgångshamnen.

Bokningsnummer

Bokningsnumret kan bara användas för bokad resa och är därefter ogiltigt. Vi rekommenderar därför att numret hanteras med försiktighet. Tänk på att om bokningsbekräftelsen skrivs ut så ska streckkoden synas tydligt, eftersom du ska skanna den om du åker via automatbanorna. Det går även att uppge bokningsnumret som skickats via mail. Fordon längre än 6 meter hänvisas till manuell incheckning.

Incheckning

Checka enkelt in själv med din internetbiljett i våra hamnar.

Så här gör du:

  1. Skanna streckkoden på bekräftelsen i automaten
  2. Ange på skärmen hur många personer som finns i bilen
  3. Ta kupongen som skrivs ut
  4. Kör till den bana som anges både på skärmen och kupongen

Köp och leverans av färjebiljetter köpt i hamn

Giltighet av biljett

Biljetten gäller endast för angiven resa. Ordinarie biljett Helsingborg-Helsingör gäller i 3 månader efter första avresedatum, om inget annat anges. Övriga biljetter: Se information vid respektive biljettyp i prislistan.

Biljetten är giltig på andra avgångar fram till midnatt på avgångsdagen. Om biljetten inte utnyttjas på bokad avresedag är biljetten inte längre giltig och ny biljett måste lösas.

Betalning med AutoBizz

Har du en AutoBizz kör du igenom våra automatbanor om fordonet är max 6 m. Avgiften för överfarten dras då automatiskt från det kreditkort som är kopplat till AutoBizz-avtalet. Fordon längre än 6 meter hänvisas till manuell incheckning för debitering.

Resevillkor

Helsingborg-Helsingör, biljett bokad online / telefon / app

Bokning
Bokning kan göras fram till avresa.

Giltighet
En biljett är giltigt på bokat datum eller på vald tidsperiod på bokat datum.

Ombokning
Prisändring till dyrare avgång betalas vid ombokning. Vid prisändring till billigare avgång återbetalas mellanskillnaden minus administrationsavgift på 100 SEK.

Återbetalning
Förlorad biljett ersätts ej och det är resenärens ansvar att kunna visa upp en giltig biljett under hela resan. Ej utnyttjad biljett återbetalas utan avgift inom 24 timmar från köptillfället. Ej utnyttjad biljett återbetalas, mot en ändringskostnad på 10 % eller minst 100 SEK inom 2 månader efter bokat avgångsdatum. Delvis ej utnyttjad biljett återbetalas, mot en ändringskostnad på 10 % eller minst 100 SEK inom 2 månader efter giltighetsdatum. Rabatterade biljetter återbetalas ej.

Helsingborg-Helsingör, biljett köpt i hamn vid resa

Bokning
Bokning kan göras fram till avresa.

Giltighet
En ordinarie biljett är giltig i 3 månader, från utresan i Helsingborg, alla avgångar.

Återbetalning
Förlorad biljett ersätts ej och det är resenärens ansvar att kunna visa upp en giltig biljett under hela resan. Ej utnyttjad biljett återbetalas, mot en ändringskostnad på 10 % eller minst 100 SEK inom 2 månader efter köptillfället. Delvis ej utnyttjad biljett återbetalas, mot en ändringskostnad på 10 % eller minst 100 SEK inom 2 månader efter giltighetsdatum. Rabatterade biljetter återbetalas ej.

Helsingborg-Helsingör + Rödby-Puttgarden/Gedser-Rostock, biljett bokad online / telefon / app

Bokning
Bokning kan göras fram tills avresa från Helsingborg.

Giltighet
Biljetten är giltigt på bokat datum men accepteras även på alla avgångar på samma dag i mån av plats.

Ombokning
Ombokning kan endast ske innan utresa samt minst 4 timmar innan önskad avgång. Prisändring till dyrare avgång betalas vid ombokning. Vid prisändring till billigare avgång återbetalas mellanskillnaden.

Återbetalning
Förlorad biljett ersätts ej och det är resenärens ansvar att kunna visa upp en giltig biljett under hela resan. Avbokning upp till 5 dagar innan återbetalas 100 %. Avbokning 1-4 dagar före utresa återbetalas 50 %. Helt outnyttjad biljett återbetalas 20 % (upp till 3 mån. efter planerad utresa). Delvis utnyttjad biljett återbetalas ej. Avbokningskostnad tillkommer med 100 SEK.

Helsingborg-Helsingör + Rödby-Puttgarden/Gedser-Rostock, biljett köpt i hamn vid resa

Bokning
Bokning kan göras fram till utresa. Bokning kan inte ändras efter incheckning.

Giltighet
Biljetten är giltig i 3 mån från utresan i Helsingborg, alla avgångar. Biljetten är endast giltig på bokad avgång från Rödby-Puttgarden/Gedser-Rostock, men accepteras även på alla avgångar samma dag i mån av plats.

Återbetalning
Förlorad biljett ersätts ej och det är resenärens ansvar att kunna visa upp en giltig biljett under hela resan. Avbokning upp till 5 dagar innan återbetalas 100 %. Avbokning 1-4 dagar före utresa återbetalas 50 %. Helt outnyttjad biljett återbetalas 20 % (upp till 3 mån. efter planerad utresa). Delvis utnyttjad biljett återbetalas ej. Avbokningskostnad tillkommer med 100 SEK.

Rabattkort och Pendlarkort - Återbetalning av kort

Giltighet
Rabattkort och pendlarkort ska tas i bruk inom 1 månad efter köptillfället.

Återbetalning
Förlorat rabattkort ersätts ej. Ej utnyttjat rabattkort återbetalas inom 1 månad efter inköpsdatum. Delvis utnyttjat rabattkort återbetalas ej.

Scandlines biljetter för fotpassagerare via landgång

Scandlines biljetter för fotpassagerare via landgång är ej giltiga för resa och återbetalas ej.