TrA.Subject

TrA.Announcement

ForSea ger ut HH QUARTERLY varje kvartal och bidrar till den offentliga debatten med konkreta fakta rörande den trafikmässiga och ekonomiska utvecklingen av Öresundsregionen. ForSea spelar en viktig roll i arbetet att främja detta.

onsdag 10 juli 2019

Hållbara hela vägen

Övergången till batteridrift minskar ForSeas utsläpp och har fått mycket uppmärksamhet. Samtidigt genomsyrar hållbarhetsarbetet hela företaget och tar sikte på allt från energibesparingar och avfallshantering till certifierade råvaror och socialt ansvarstagande.   

 Läs mer
tisdag 16 april 2019

Markant miljöförbättring

ForSea har under första kvartalet använt världens största batteridrivna passagerarfartyg Aurora och Tycho Brahe på sträckan Helsingborg-Helsingör. Miljöfördelen har varit stor: Företagets totala utsläpp av koldioxid och skadliga partiklar har halverats jämfört med föregående år. 

 Läs mer
fredag 8 februari 2019

Batteridrivna färjor och nytt namn skapade tillväxt på sträckan Helsingborg-Helsingör under fjärde kvartalet

Under det 4:e kvartalet 2018 invigde ForSea de två färjorna Aurora och Tycho Brahe som världens största batteridrivna passagerarfartyg. Samtidigt lanserades varumärket ForSea och introduktionen av eldrivna färjor och namnbytet bidrog starkt till att antalet turpassagerare steg under kvartalet. Antalet transporterade personbilar minskade marginellt medan antalet lastbilar ökade.

 Läs mer
måndag 29 oktober 2018

Fortsatt framgång i godstrafiken och övergång till batteridrift

Under det tredje kvartalet av 2018 fortsatte tillväxten i godstrafiken på Scandlines Helsingborg-Helsingör och man tog även den största delen av den totala ökningen av godstrafik över Öresund. Medan antalet passagerare och bilar föll, till följd av en ovanligt varm sommar, var tillförlitligheten och kapacitetsutnyttjande fortsatt högt.

 Läs mer
onsdag 8 augusti 2018

HH Ferries Group skapade stark tillväxt i godstrafiken under andra kvartalet 2018

Scandlines Helsingborg-Helsingör fortsatte den positiva utvecklingen och skapade under andra kvartalet 2018 en stark framgång i antalet transporterade lastbilar, vilket samtidigt innebar att överfarten ökade sin marknadsandel av lastbilstrafiken på Öresund. I maj månad var antalet lastbilar, som valde Scandlines för att kryssa sundet mellan Helsingborg och Helsingör, för första gången större än antal lastbilar som tar den fasta förbindelsen mellan Malmö och Köpenhamn.

 Läs mer

HH Ferries Group ökade sin andel av personbilstrafik under första kvartalet 2018

Scandlines Helsingborg-Helsingör fortsätter sin positiva utveckling och ökade under första kvartalet 2018 ytterligare antal överförda personbilar, vilket betyder att överfarten ökat sin marknadsandel av personbilstrafik på Öresund. Färjan Hamlets utökade tidtabell sen 1 december 2017, medförde ökad kapacitet, och har redan under första kvartalet nästan utnyttjats fullt ut.

 Läs mer