TrA.Subject

TrA.Announcement

Om ForSea

ForSea driver färjelinjen mellan Helsingborg och Helsingör. Genom hållbara transporter med täta turer och punktliga avgångar i alla väder trafikerar färjorna Öresund så människor kan mötas och regionen utvecklas.

Vision

Vi ska vara den mest hållbara och kundfokuserade koncernen, som strävar efter noll CO2-utsläpp.

Affärsmodell

Vi seglar med hög frekvens och tillförlitlighet, med minimal miljöpåverkan och hög säkerhet. Vi ger utmärkt service. Vi sammanför människor och företag.

Om oss

En flytande bro

ForSea driver färjeförbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör med närmare 50 000 avgångar per år i ett av norra Europas mest trafikerade farvatten. Färjetrafiken är en självklar del av infrastrukturen som bidrar till att människor möts och till att regionen utvecklas. Under 2018 transporterades mer än 7 miljoner resande, 1,3 miljoner personbilar, 450 000 lastbilar och 16 000 bussar på ett tryggt och säkert sätt över Öresund. Färjelinjen  är en ”flytande bro” med flera avgångar varje timme hela dygnet. Förutom turtäthet och pålitlighet är de starkaste konkurrensfördelarna kapaciteten, de hållbara transporterna och upplevelserna ombord.

Fokus på passagerare och gods

ForSea har cirka 750 medarbetare och är inriktat på två kundsegment – passagerartrafik och frakt, där passagerartrafiken är den största intäktskällan. Denna trafik omfattar pendling, arbetsresor, turism samt resor med sikte på allt från matupplevelser till shopping och avkoppling ombord. För frakttrafiken i regionen sparar vattenvägen mellan Helsingborg och Helsingör både tid och miljö. Ungefär hälften av godset som transporteras på färjorna stannar i Öresundsregionen. Övriga volymer är transittrafik till eller från andra marknader i Norden och den europeiska kontinenten.

Den blå resan är också den grönaste

ForSea ska vara det modernaste och effektivaste transportalternativet över Öresund, men också det mest hållbara. Vi har länge arbetat på att minimera färjeförbindelsens påverkan på miljön i Öresundsregionen. Under 2018 togs ännu ett steg i hållbarhetsarbetet när batteridrift introducerades på färjorna Tycho Brahe och Aurora. Genom batteridriften minskar utsläpp, energibehov, rök och buller. Det bidrar starkt till att den blå resan också är den grönaste.

Varumärke

Under 2018 bytte vi namn och blev ForSea. Namnet och varumärket speglar att vi är ett modernt företag med passion för havet som aktivt bidrar till Öresundsregionens framtid, men även att ForSea står för hållbara möten mellan människor, idéer och länder samt skapar förutsättningar nya affärer.

ForSea – why we exist

We are the regional connector of people, fuelled by the opportunities of tomorrow

ForSea – brand manifesto

20 minutes – that’s all it takes to travel across the strait. But the journey is much more than an efficient way of transportation. It’s an energizing pause when travelling, the perfect surrounding for socialising, for some it’s an engaging job and it could even be a small sea adventure. To make sure not just us, but the sea and our planet as well, will be here for generations to come, we act sustainable in big and small – always looking for the possibilities of tomorrow. So again; 20 minutes is not much, but together we can come a long way.