TrA.Subject

TrA.Announcement

Strategisk agenda

Den strategiska agendan baseras på mål inom fyra fokusområden. Genom att successivt flytta fram positionerna på dessa områden säkras en långsiktigt lönsam och hållbar tillväxt inom ForSea.

Miljö

En hållbar verksamhet där miljöpåverkan minimeras.

  • minska fartygsutsläpp och energiförbrukning
  • minska det totala antalet farliga kemikalier
  • öka den totala mängden återvunnet avfall

Kunder

Erbjuda rätt tjänster i rätt tid, genom att känna våra kunder.

  • öka antalet kunder till 9 miljoner år 2023
  • öka kundnöjdheten

Medarbetare

Vi ska vara en attraktiv arbetsplats för att locka de bästa medarbetarna till oss.

  • säkra medarbetarna tillfredsställelse
  • säkra tillfredsställelsen med ledarskapet i ForSea

Digital utveckling

Alla produkter och tjänster ska säljas i alla digitala kanaler.

  • öka andelen kunder som köper biljetterna digitalt
  • öka antalet nedladdningar av ForSeas app
  • öka antalet fraktkunderna som använder vår Self Service