TrA.Subject

TrA.Announcement

Banbrytande teknologi laddar snabbt och grönt

Under 2018 invigdes världens största batterifärjor – Tycho Brahe och Aurora från ForSea. Därmed slutfördes ett flera år långt projekt, där konventionella dieselmotorer konverterats till batteridrift. Den nya tekniken minskar utsläppen med ungefär 65 procent eller motsvarande 23 000 ton koldioxid per år.

Unik framtidslösning

Tillsammans med ABB har ForSea byggt en unik framtidslösning. Konverteringen av färjorna innebär att ett batteri på 4 160 kWh installerats på varje fartyg. Egentligen handlar det om 640 6,5 kWh batterier, som placerats i containrar mellan skorstenarna på färjornas tak. Här omvandlas också batteriernas kylvatten till uppvärmning av alla utrymmen på färjorna. Batterierna ska räcka i fem år och innehåller samma kraft som i 70 elbilar. Hela batterianläggningen väger 270 ton och denna tyngd ger samtidigt färjorna bättre stabilitet med mindre vibrationer ombord.

Laddar grön el

Vid en överresa förbrukas cirka 1 175 kWh. Det motsvarar vad en normalvilla förbrukar under en månad. Batterierna laddas med grön el från icke-fossila källor som vind, vatten och sol. En enda laddning kräver mer ström än hela Helsingör. För att ge färjorna kraften som behövs har nya 10 000-voltskablar grävts ned i både Helsingborg och Helsingör.

En helautomatisk laserstyrd robotarm pluggar in färjorna för laddning när de är i hamn. För att maximera laddningen använder roboten 3D-laserskanning och trådlös kommunikation mellan fartyg och land. Hela processen tar mellan 5 och 9 minuter och ger effektiv laddning för en överfart på tjugo minuter. Det säkrar att färjorna även i fortsättningen avgår frekvent och på utsatt tid.