TrA.Subject

TrA.Announcement

Socialt ansvarstagande

Färjeförbindelsen bidrar till att utveckla lokalsamhällena på båda sidor om sundet. ForSea tar ett brett socialt ansvar genom att skapa arbetstillfällen i regionen, stödja idrott och utbildning samt genom en grönare utveckling av näringslivet – bland annat via följande insatser:

  • Under 2018 fick ForSea – som en av två pristagare – ta emot Helsingborgs stads miljöpris för omställningen till batteridrift på två av färjorna. Priset instiftades 2008 för att stimulera miljöengagemanget hos stadens invånare, organisationer och företag. Det belönar goda insatser som bidrar till att staden är ledande i miljö- och klimatfrågor. Prissumman är på 25 000 kronor, som ForSea beslutat använda till en miljöinvestering i Helsingborg.
  • Kundlojalitet mäts varje månad via Net Promoter Score (NPS). Passagerarna anger då hur sannolikt det är att de skulle rekommendera resor med ForSea. Det görs på en skala mellan 0 – 10, där 0 är inte alls sannolikt och 10 högst sannolikt. Även kundnöjdheten mäts månadsvis.
  • Aktiv rekrytering av nyutexaminerade sjöbefäl som får en grundläggande arbetslivserfarenhet via ForSea. Sjöbefälselever genomför även delar av sin fartygsledda utbildning ombord på våra färjor.
  • Medverkan vid arbetsmarknadsdagar och mässor tillsammans med universitet och högskolor i Danmark och Sverige.
  • Samarbete med biståndsorganisationen Human Bridge, där insamling av utrustning och begagnade textilier skapar bättre förutsättningar för människor i utsatta länder. Samarbetet har pågått under lång tid och innebar att Human Bridge 2018 tog emot arbetskläder och utrustning i samband med namnbytet till ForSea. Kläder och material har återanvänts eller sålts för att finansiera biståndssändningar.
  • Som en av sju städer i världen deltar Helsingör i ”One Planet Living”, där också ForSea medverkar. Projektet ska öka takten i den gröna omställningen på lokal nivå. One Planet Living vänder sig till skolor, organisationer och privatpersoner, som via de tio principerna i projektet ska minska konsumtion och utsläpp. ForSea har tagit fram egna mål och handlingsplaner utifrån dessa principer.
  • Partnerskap med Gröna Städer, där ForSeas vd Johan Röstin är styrelseledamot. Gröna Städer är en näringslivsorienterad organisation som arbetar för fler innovativa företag som producerar och exporterar fler hållbara produkter och tjänster.
  • Sponsring av fotbollslagen FC Helsingör och Helsingborgs IF.
  • Tillsammans med Bee Charging Solutions öppnades våren 2018 fem laddstationer med tio laddplatser för elbilar vid ForSeas terminal i Helsingborg. Att erbjuda snabbladdning är ytterligare ett steg i arbetet med att bidra till ett fossilfritt samhälle. Stationerna kan användas av resenärer som vill ladda elbilen i samband med resan över sundet, men också av allmänheten. Ett tomt batteri laddas till 80 % på cirka 30 minuter.